EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Заварчик
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Заварчик

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

-Отговаря за правилното, качествено и своевременно изпълнение на заваръчни работи на всички видове динамично натоварени отговорни детайли от конструкции, съдове под налягане и тръбопроводи от въглеродни, легирани и високо-легирани стомани;
-Изпълнява задачи по подготовка и изпълнението на заваръчни дейности на арматурни стомани при монтажни условия; заваряване на топлообменни апарати, колони, тръбни решетки, барабани на парни котли, елементи и греди на кранове и други отговорно динамично и знако-променливо натоварени детайли и конструкции от въглеродни легирани стомани;
-Заварява образци и проби за различни изследвания на основния метал и заваръчния шев;
-Изпълнява задачи за предотвратяване или ликвидиране на аварии в извън работно време.

Изисквания и необходими умения

-Средно специално образование с придобита професионална квалификация "Заварчик";
-3 години професионален опит в областта;
-Притежава сертификат по заваръчен процес 111. Предимство е сертификат по заваръчен процес 141;
-Познания за физикохимичните свойства, структурните изменения, техниката и технологията на заваряване на стомани и видовете методи на заваряване;
-Добра теоретична подготовка и практичен опит в:
-техника и технология на газо-кислородно рязане на метали и електродъгово заваряване на легираните стомани
-устройство на уреди и оборудване за електродъгово заваряване
умения за разчитане на монтажни чертежи със средна сложност
-Свидетелство за управление на МПС, кат. В;
-MS Office е предимство;
-Умения за работа в екип, добри организационни и координационни умения, прецизност и съобразителност, устойчивост на стрес.

Ние Ви предлагаме

-Възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
-Утвърдени правила и стандарти на работа;
-Фирмени обучения и обогатяване на професионалните умения;
-Отлична социална политика.

Срок на кандидатстване: 07.06.2023 г.

Ако това предложение ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо, като използвате бутона "Кандидатствай".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

JobTiger Banner