Райкомерс Конструкшън ЕАД
Заварчик – ръчно електродъгово заваряване
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Заварчик – ръчно електродъгово заваряване

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Фирма „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е социално отговорен работодател и следва последователна стратегия за управление на човешките ресурси.
Като лидер във строителния бранш, в частност инфраструктурното строителство на водопроводни и канализационни мрежи, компанията се стреми да привлича, развива и задържа най-добрите кадри.

Отговорности

Извършва ръчно електродъгово заваряване (РЕДЗ).
Участва в съставянето и сам съставя технологичната последователност за заваряване на всички видове заваръчни елементи от черни метали с различна форма и конструкция.
Отстранява дефекти в заварки.
Поддържа в изправно състояние и необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, в съответствие с технологичните изисквания.

Изисквания и необходими умения

Да познава принципа на ръчното елекродъговото заваряване (РЕДЗ).
Да разпознава главните компоненти на оборудването за РЕДЗ и тяхната функция.
Да има умения за заваряване на ъглови шевове - стомана
Да умее да заварява стоманени тръби.
Завършено средно образование.
Най-малко 1 година практика.
Валидно свидетелство за управление на МПС, категория В.

Ние Ви предлагаме

Конкурентно възнаграждение с редовно изплащане;
Много добри условия на работа;
Възможност за професионално усъвършенстване;
Работа в динамичен и амбициозен екип.
Месторабота: Ремонтно-монтажна база в гр.София.
ITCD