Pressreleases

Състоя се кръгла маса за образованието

Friday, 09 March 2012
Кръглата маса на тема „Добрата кариера – определящ фактор за по-добро качество на живота” бе организирана от Асоциация” Качество на живота” и „Джобтайгър” ООД

National Career Days 2012На 8 март 2012 г. в International University College асоциация „Качество на живота” организира дискусионна среща, с която насърчи дебат в посока промяна в отношението на институциите и младежите към концепцията за качество на живота. Събитието бе част от поредицата дискусионни срещи и добри практики, които асоциацията провежда и бе провокирано от резултатите от проведеното през септември национално изследване „Обществените представи за качеството на живот у нас” специално проведено по нейна поръчка от НЦИОМ. Съорганизатор на кръглата маса бе „Джобтайгър”. Участие в нея взеха представители на асоциацията, представители на кариерни центрове, студентски и образователни организации.

На кръглата маса Радина Ралчева, съучредител и член на управителния съвет на Асоциация „Качество на живота” представи данни за оценката на българите за образованието като част от национално проучване, проведено през есента на 2011 г. от НЦИОМ по поръчка на асоциацията. Данните от проучването показват, че хората, които посочват, че имат успешна кариера и участват активно в дейността на различни сдружения и организации, се чувстват по-полезни и признати. Това се отнася най-вече до високообразованите, трудовоактивните и заможните българи.

Когато става дума за професионалното развитие и кариерата, резултатите показват, че едно от условията за успешно професионално развитие и добра кариера е да живееш в София или в големите градове. Високото образование също е в основата на кариерата - 61% от висшистите в проучването преценяват кариерата си като успешна.
Близо 64% от запитаните посочват че образованието им е добро и не се оплакват от липсата на достъп до добро образование, но удовлетвореността им от кариерата, която имат е доста ниска – само 27% от запитаните са доволни от нея.

National Career Days 2012 В рамките на кръглата маса „Добрата кариера – определящ фактор за по-добро качество на живота” Светлозар Петров, Управител на „Джобтайгър” ООД и съучредител на Асоциацията, представи социалните проекти на компанията, носочени към възможността младите хора да имат добър професонален старт, който на по-късен етап от тяхното развитие да доведе до задоволство от кариерата и реализацията им. Сред представените проекти бяха 11-тото издание на Национални дни на Кариерата и Kosher.bg. - Национални дни на кариерата е най-големият форум за студентски стаж и кариера с огромно социално значение, който дававъзможност на студентите за добро начало на тяхната професионална реализация като същевременно популяризира и летните студентски стажове в различни компании. А проектът Kosher.bg е първата по рода си в България социална мрежа за студенти, платформа, където студентите се събират и обединяват по общи интереси в клубове към университетите, в които учат. Тази мрежа осигурява мост между студентите и бизнеса. Вече са създадени 65 клуба, а от тях 9 търсят активно подкрепата на бизнеса. До момента са се включили 6 компании и три клуба са получили подкрепа.

Участниците в събитието, студенти, представители на бизнеса и студентски организации за кариерно развитие, изказаха задоволство от представените добри практики и дискутираха нуждата от осъществяването на конкретни действия от страна на бизнеса, които да стимулират сред хората и студентите оценка за качеството на собствения им живот и да предизвикат стремеж към личностно развитие и постигане на по-добър и пълноценен такъв.
Генерира се идеята за създаване на инициативна група, която да развие и популяризира съвместен проект между Асоциация „Качество на живота”, JobTiger и студентите от различни университети. Работното име на проекта е «Всичко зависи от теб!» и ще цели повишаване мотивацията и самоинициативата на студентите.

За Асоциация „Качество на живота”

Асоциация „Качество на живота” е създадена на трети август 2011 година от представители на бизнеса в страната. Тя стартира своята работа с провеждането на националното изследване „Обществените представи за качеството на живот у нас” специално проведено от НЦИОМ през септември 2011 г. Асоциация „Качество на живота” работи активно за повишаването на личната удовлетвореност на българите от начина им на живот и за това да им осигури пълноценно човешко развитие, и възможности за реализация и лично щастие.

За „Джобтайгър” ООД

JobTiger е кариерен уеб сайт и агенция за подбор на персонал, член на Бизнес Група JobTiger. Компанията е създадена през ноември 2000 от Българо-Американския Инвестиционен Фонд със седалище в София, България.

Компанията предлага пълен набор от услуги в областта на човешките ресурси – подбор на персонал, обучения, кариерно сътрудничество. Услугите им са базирани на Интернет технологиите, което доказано повишава тяхната ефективност и са предназначени за всички физически лица, които търсят промяна в своята професионална кариера, агенции за подбор на персонал, както и компании,  предлагащи работни места.
Back
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner