Pressreleases

Единадесетото издание на „Национални дни на кариерата 2012 – Добра Кариера, Добър Живот” приключи успешно

Tuesday, 10 April 2012
17 400 младежи посетиха форума в седемте града и получиха възможност да кандидатстват за работа или стаж в 133 компании.

На 4 април 2012 г. в Бургас завърши единадесетото издание на "Национални дни на кариерата", което тази година отново се проведе в седем университетски града в България. Традиционно форумът, организиран от JobTiger с подкрепата на Нестле България АД, среща работодатели с млади специалисти и студенти и дава възможност на младите хора да намерят работа или стаж в отговор на нуждите на бизнеса от квалифициран и мотивиран персонал.

133 компании от цялата страна взеха участие в най-голямата среща на търсещите и предлагащите работа в България. Броят на посетителите отбеляза ръст и достигна 17 400 души. За първи път през 2012 г. по време на форума беше организирана семинарна програма под формата на фирмени презентации и решаване на казуси не само в София, но и в градовете Варна, Пловдив и Свищов. Презентациите бяха общо 31 на брой и преминаха при засилен интерес от страна студентите и младите специалисти.

Организаторът на форума JobTiger благодари на генералния спонсор Нестле България АД, който вече девета поредна година оказва финансова и морална подкрепа на "Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот" като пряк израз на корпоративната социална ангажираност на компанията. Организаторите се надяват, че заедно ще продължават да бъдат фактор за създаване на устойчива среда за професионалното развитие на младите българи.

"Национални дни на кариерата 2012 – Добра Кариера, Добър Живот" в цифри:
  • Фирми-участници: 133 фирми, в 7 града (2011: 130 фирми);
  • Посетители: 17 400 (2011: 16 650 студенти и млади специалисти);
  • Семинарна програма: 31 презентации в 4 града (2011: 14 в София).
По градове:
  • София: 103 фирми, 9 000 посетители (2011: 93 фирми, 9 000 посетители);
  • Варна: 36 фирми, 2 800 посетители (2011: 36 фирми, 3 300 посетители);
  • Велико Търново: 19 фирми, 900 посетители (2011: 19 фирми, 500 посетители);
  • Русе: 22 фирми, 1 000 посетители (2011: 23 фирми, 550 посетители);
  • Свищов: 26 фирми, 1 600 посетители (2011: 25 фирми, 1 100 посетители);
  • Пловдив: 36 фирми, 1 100 посетители (2011: 34 фирми, 1 100 посетители);
  • Бургас: 16 фирми, 1 000 посетители (2011: 12 фирми, 1 000 посетители).
Почти във всички градове има увеличение в броя на представените фирми и в броя на посетителите, но наблюденията ни показаха голяма разлика в подготовката и мотивацията за участие във форума на студентите в различните градове. Както и в предходните години, най-голям интерес от бизнеса и най-мотивирани и подготвени студенти се наблюдаваха в големите градове (София, Варна, Пловдив), както и в Свищов.

Отново съществена роля в организацията на „Национални дни на кариерата” имаше ангажираността на университетските кариерни центрове и университетските ръководства. Това са фактори, които пряко влияят върху организацията и протичането на форума.

В крайна сметка организаторите отчитат "Национални дни на кариерата 2012– Добра Кариера, Добър Живот" като успешни. Форумът отново допринесе за повишаването на шансовете за професионална реализация на младите и амбициозни хора в България. През годините всеки шести, посетил „Национални дни на кариерата” е получил предложение за работа или стаж, като дори са оставали и незаети стажантски места.

На сайта на JobTiger: www.JobTiger.bg и на: www.careerdays.bg може да бъде намерена подробна информация и статистика за събитието:
За допълнителна информация може да се свържете с екипа на JobTiger:
Tел: (+359 2) 491 8000;
E-mail: office@jobtiger.bg
Back
ITCD