Pressreleases

Стартира проектът „ТОП ИКТ Работодател“

Monday, 21 May 2012
JobTiger и ICT Media обединиха силите си за подготовката на първата по рода си независима класация на водещите технологични, комуникационни и аутсорсинг компании „ТОП ИКТ Работодател“

На 21 май стартира официално многокомпонентният проект „ТОП ИКТ Работодател“, чиято цел е да открои предпочитаните работодатели в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), да очертае водещите тенденции, проблеми и постижения в областта на управлението и развитието на човешките ресурси в тази област и да идентифицира ключовите области, в които мениджърите биха могли да подобрят ефективността на човешкия капитал и като цяло - на управляваните от тях организации.

Организатори на проекта са компанията за професионални услуги в областта на човешките ресурси JobTiger и водещия издател в сферата на информационните и комуникационни технологии ICT Media (правоприемник на IDG България).

Проектът се осъществява със съдействието на Министерството на труда, социалната политика (МТСП), както и на Американската търговска камара в България (AmCham), Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската асоциация по управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР), и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Инициативата се реализира с подкрепата на UniCredit Bulbank, SAP Labs България и СТАНГА. Медийни партньори на начинанието са JobTiger.TV, ProBook и Kaldata.

Двамата инициатори на проекта  „ТОП ИКТ Работодател“  -  JobTiger и  ICT Media, решиха да обединят опита и компетенциите си, за да възложат на специализираната в HR одит фирма Audit Advice Associates (ААА) подготовката на класация на водещите български компании, работещи в ИКТ бранша. „Зад това решение стои убеждението, че технологичната, телекомуникационната и аутсорсинг индустрии са сред най-динамично развиващите се сектори, с висока добавена стойност на продуктите и услугите си, и като такива имат сериозна роля и значение за икономическото развитие на България“, коментира Недялка Йоловска, управител на ICT Media.

„ИКТ позициите са сред най-предпочитаните места за работа сред кандидатите за работа, но същевременно технологичните, комуникационните и аутсорсинг компании страдат от години от недостиг на подготвени и квалифицирани специалисти, което затруднява растежа на бизнеса им. Именно затова вярвам, че първите по рода си изследване и класация в рамките на проекта могат да откроят ключовите проблеми и възможности за развитие на ИКТ и аутсорсинг бранша“, заяви Светлозар Петров, управител на JobTiger.

Ключовите HR проблеми, предизвикателства и възможности за развитие пред ИКТ сектора, които ще бъдат идентифицирани в резултат на проучването, ще бъдат обсъдени на кръгла маса, която ще се състои през октомври 2012 г.
 
Инициативата включва пет основни компонента:
  • Анкета-изследване и класация на водещите компании от ИКТ и аутсорсинг сектора, развиващи дейност в България, на база специално разработена за целта методология за определяне на предпочитан работодател. Организациите, участвали в проучването, ще могат да научат резултати за ангажираността на служителите си, за степента на интегриране на стратегиите, политиките и процедурите за управление на човешките ресурси (УЧР), и за връзката между ключовите резултати на компаниите с УЧР.
  • Кръгла маса, на която ще бъдат представени изводите от проучването и ще бъдат дискутирани „горещи“ теми, свързани с управлението на човешките ресурси в ИКТ и аутсорсинг сектора.
  • Вечерна церемония (в деня на провеждане на кръглата маса), на която ще бъдат наградени победителите от класацията ТОП ИКТ Работодател 2012.
  • Специализирано печатно издание, в което ще бъдат представени данните от изследването.
  • Сайт, който ще съдържа информацията по всеки от отделните елементи на проекта и целогодишно ще бъде актуализиран.

За контакти
Елена Първанова
m: (+359) 886 696 275, t: (+359) 2 49 180 23, e: elenap@jobtiger.bg

Бистра Нейчева
m: (+359) 885 90 52 85, t: (+359) 2 400 10 90, e: bistra_neicheva@idg.bg
Back
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner