• На 10 септември ще бъде проведен семинар във връзка с провеждането на първия стаж за студенти в държавната администрация

  Wednesday, 05 September 2012
   
  На 10 септември 2012 г., от 11:00 до 13:00 ч., в зала „Средец”, х-л „Шератон”, ще се проведе семинар с участието на представители на държавната администрация и университетските ръководства и на студенти, които ще проведат своя едномесечен стаж в рамките на проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация”.

  Срещата има за цел да представи тенденциите в административната реформа, принципите на работа в държавната администрация и възможностите за стаж и реализация на млади специалисти, правилата за провеждане на стажантската програма и детайли, свързани с първия едномесечен стаж, който ще се проведе от 17 септември до 17 октомври 2012 г.

  Гост – лектори на срещата ще бъдат д-р Младен Младенов, юрист, доктор по политология и преподавател, както и Олга Чернева, директор на дирекция „Човешки ресурси, правно, административно и информационно обслужване” в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и преподавател. Срещата ще бъде открита от г-жа Лилия Борисова, секретар на Съвета за административната реформа. От страна на изпълнителите на проекта – консорциум СМАРТ, ще вземат участие г-жа Гергана Раковска, ръководител на проекта и г-жа Надежда Ангелова, експерт по проекта и специалист по кариерно развитие.

  Интересът към първата вълна стажове в държавната администрация бе изключително голям. Общият брой кандидатствали студенти е 1247, а тест беше положен от 885 студенти. На 5 септември приключва провеждането на интервютата със студентите в различните структури на държавната администрация.

  Най-желаните структури на държавната администрация за провеждане на стаж от страна на студентите бяха:
   
   
  Централна администрация
  Заявления от студенти
   
  Министерски съвет
   
  313
  Министерство на външните работи 303
  Национална агенция по приходите 240
  Министерство на финансите 235
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството 186
  Държавна комисия по сигурността на информацията 184
  Министерство на труда и социалната политика 181
  Министерство на културата 167
  Министерство на икономиката, енергетиката и туризмa 166
   
  Областна администрация
   
  Областна администрация Варна 83
  Областна администрация - Пловдив 53
  Областна администрация на Област София - град 38
  Областна администрация Благоевград 33
   
  Общинска администрация
   
  Община Варна 79
  Община Марица 50
  Община Велико Търново 38
  Община Благоевград 29
  Община Враца 16
   
  Най-много стажантски позиции от страна на държавната администрация бяха обявени за студенти от следните професионални направления: право (131 позиции), администрация и управление (107 позиции), архитектура, строителство и геодезия (97 позиции), икономика (95 позиции) и информатика и компютърни науки (67 позиции).

  Окончателното класиране на кандидатите за стаж в държавната администрация ще бъде публикувано на 10 септември 2012 г. на www.staj.government.bg, www.government.bg и на www.jobtiger.bg/staj/.

  Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“, № К11-21-1/16.08.2011, с бенефициент Администрацията на Министерския съвет, е финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.