Pressreleases

Кариерен наръчник за млади специалисти „ВСИЧКО ЗА НОВАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ”

Monday, 23 September 2013
Разработен и издаден от JobTiger ООД – кариерен сайт и HR компания
 
С помощта на г-н Станимир Илчев – Депутат в Европейския парламент от групата на Алианса на Либералите и Демократите за Европа
 
Един от най-големите проблеми, както в страната, така и в европейски мащаб, е безработицата особено сред младите хора.

Освен състоянието на икономиката, друга основна причина за тази ситуация се корени в непознаването на пазара на труда и неразбирането на механизмите, които го движат. Липсват основни познания за кариерно ориентиране, търсене на работа, подготовка на необходимите документи, подготовка и поведение по време на интервю.

Като следствие хората много често кандидатстват за неподходящи позиции и отпадат още в ранните етапи на подбор поради недобре подготвени документи, лошо справяне на интервю, недобра преценка на собствените си възможности и потенциал. Близо 80% от младите висшисти не достигат до позиции, за които са напълно подходящи.

Всичко това е в следствие на липсата на подходяща обучителна програма по проблемите на пазара на труда, както в средното, така и във висшето образование. Нещо повече – липсват достатъчно обучени кариерни консултанти и в двете системи.

От друга страна информацията за пазара на труда е много динамична и постоянно се откриват нови възможности за развитие, но информацията за тях остава скрита за голяма част от младите хора години наред.

По отношение на възможностите за кариера в Европейските институции положението е сходно. Младите хора не са информирани, нямат разбирането за това какви предимства се откриват пред тях и трудно се решават на стъпки в тази посока. А възможности има много – както за стажове и специализации, така и за постоянна или временна работа.

Затова екипът на JobTiger, с подкрепата на г-н Илчев, разработи наръчник с концентрирана основна информация по тези теми и безплатно ще разпространи 1000 екземпляра от него. Наръчникът е публикуван и он-лайн на адрес: http://www.jobtiger.bg/careerguide2013/. По този начин цялата информация ще бъде достъпна до широк кръг от потребители, които желаят да се запознаят и да бъдат подготвени за предизвикателствата, които ги очакват по пътя на намирането на нова или първа работа.

Вече 12 години JobTiger.bg е уеб сайтът, специализиран в търсенето и предлагането на работа, HR услуги и кариерно развитие и консултиране. Част от политиката на компанията е ежегодно да организира различни събития под мотото „Дни на кариерата”, на които младите хора могат да се запознаят с актуална информация и свободни стажантски или работни места www.careerdays.bg.
Back
Zaplatomer Banner