Pressreleases

Отличиха най-добрите ИКТ работодатели на годината

Wednesday, 23 October 2013
 
 
SAP Labs България е най-добър работодател на 2013 г. измежду всички участници в класацията “ТОП ИКТ Работодател”
 
На 22 октомври в Интерпред СТЦ – София, зала "София" се състоя официалната церемония по връчване на наградите в конкурса “ТОП ИКТ Работодател“ - 2013.
 
Победителитe в четирите отделни категории в годишната класация на най-добрите работодатели от технологичния, телеком и аутсорсинг секторите у нас – “ТОП ИКТ Работодател”, са SAP Labs Bulgaria – в категория “Развой на софтуер”, Ericsson Telecommunications Bulgaria – в “Телекомуникации”, Bulpros Consulting – в “ИТ услуги” и 60K – в “Аутсорсинг на ИТ услуги” (ITO).

SAP Labs България бeше обявена и за най-добрия работодател в ИКТ бранша за 2013 година. Компанията има значителна преднина пред останалите класирани организации, както в категорията, в която участва, така и спрямо всички допуснати до крайната подредба.

След успешното първо издание на „ТОП ИКТ Работодател” - инициатива на технологичния издател ICT Media и JobTiger, кариерен сайт и HR компания, проектът се осъществи за втора поредна година през 2013 г. Изследването беше осъществено по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА), изготвена по поръчка на JobTiger и ICT Media.

Проектът се осъществява със съдействието на Министерството на труда, социалната политика (МТСП), както и на Американската търговска камара в България (AmCham), Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Инициативата се реализира с подкрепата на SAP Labs България и Audit Advice Associates, както и на Интерпред СТЦ – София. Медийни партньори на начинанието са JobTiger.TV и ProBook.

„ТОП ИКТ Работодател“ има за цел да открои предпочитаните работодатели в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България, да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на човешките ресурси в тази област и да идентифицира ключовите зони, в които мениджърите биха могли да подобрят ефективността на човешкия капитал и като цяло - на управляваните от тях организации.

Провеждането на проучването за конкретен бранш позволява постигане на по-висока обективност и сравнимост на резултатите и данните сред компаниите – участници. Методологията на проучването “ТОП ИКТ Работодател” през 2012 година се основаваше на свързване в мрежа и оценка на взаимодействието между три фактора: резултатите на компанията, интеграция в организацията на стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси (HRM) и ангажираността на служителите. В допълнение, от тази година при класирането участва и още един фактор – проактивността на компаниите по отношение на последващи действия, свързани с резултатите от изследването. Тежестта на отделните показатели във финалния резултат през 2013 г. беше както следва:
  • Резултат от въпросника за ангажираността на служителите – 45%,
  • Резултат от HRM въпросника – 20%,
  • Въпросник относно резултатите на компанията (KRI) – 10%,
  • План за последващи действия – 25%.
Във второто издание на “ТОП ИКТ Работодател” взеха участие 26 компании (колкото и през 2012 година), като броят на служителите, попълнили въпросник за ангажираност, достигна 2151 (1771 през 2012 г.).

Резултатите от въпросника за ангажираността на служителите, изготвено от AAA през 2013 г. показват, че голямото предизвикателство пред ИКТ бранша е в оценката на представянето и взаимовръзката й не само със заплащането, но и с обучението и развитието на служителите.

2013 е поредната успешна година за ИКТ бранша – 86,4% от компаниите в извадката отбелязват ръст през нея (2012 – 76%). Този извод се разкри от въпросника относно резултатите на компанията. Също така за голяма част от компаниите (68%) този растеж се изразил и в ръст на печалбата. 22,7 % са запазили нивота на печалбата си и едва 9,1% имат спад в печалбите.

Резултатите от HRM въпросника пък са доказателство за по-широкото разпространение на добрите HR практики в компаниите, като 95% от компаниите имат внедрена система за оценка на представянето и оценяват служителите си поне веднъж годишно, 86% провеждат разговори със служителите си при напускане, 77% имат документиран HR план за годината, в 73% от обученията се ползва вътрешен обучителен ресурс, 55% имат разработена годишна програма за обучения, 55% имат разработена система за изграждане на кариерен път.

Непосредствено преди церемонията по награждаването се състоя и кръгла маса „Обучението, развитието и комуникацията – основни предизвикателства пред ИТ бранша!”.

За повече информация: http://topictemployer.bg/2013/
ICT Media: Бистра Нейчева, 0885 90 52 85, bistra_neicheva@idg.bg
JobTiger: Елеонора Тодорова, 0884 505 609, eleonora@jobtiger.bg
Back
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner