Pressreleases

Регистрацията за участие в проучването „ТОП ИКТ Работодател“ 2016 е отворена

Friday, 11 March 2016
TOP ICT 2016
 
 
Записването за участие в петото издание на инициативата на ICT Media и JobTiger “ТОП ИКТ Работодател” вече започна.

И през 2016 година проучването ще се проведе сред български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на нашия пазар. Изследването се осъществява по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА).

Проектът „ТОП ИКТ Работодател“ 2016 има за цел да открои предпочитаните работодатели в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.

Инициативата изследва факторите и степента на ангажираността и удовлетвореността на служителите в секторите информационни и комуникационни технологии и аутсорсинг.

Методологията на изследването „ТОП ИКТ Работодател“ се основава на свързване в мрежа и оценка на взаимодействието между четири фактора: резултатите на компанията по определени показатели; степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управление на човешките ресурси са интегрирани в организацията; доколко те подпомагат постигането на целите, ангажираността на служителите; и проактивността на компаниите по отношение на последващи действия, свързани с резултатите от изследването.

Проектът включва пет основни компонента:
  • Изследване, което се извършва въз основа на анкета, разпространена сред служители и мениджъри на компаниите;
  • Класация на водещите компании от ИКТ и аутсорсинг сектора, развиващи дейност в България, на база специално разработена за целта методология за определяне на предпочитан работодател;
  • Кръгла маса, на която традиционно биват представени изводите от проучването и се дискутират горещи теми, свързани с управлението на човешките ресурси в ИКТ и аутсорсинг сектора;
  • Вечерна церемония (в деня на провеждане на кръглата маса), на която ще бъдат наградени победителите от класацията „ТОП ИКТ Работодател“ 2016.
  • Специализирано печатно издание, в което ще бъдат представени данните от изследването.
Тази година, по повод петото юбилейно издание на проекта, сайтът на „ТОП ИКТ Работодател“ е изцяло обновен. Освен отличените работодатели през годините, в него могат да бъдат разгледани и всички специализирани каталози в електронен вид.

Общо 31 компании и 2131 служители се включиха в изследването „ТОП ИКТ Работодател“ през 2015 г., разпределени в следните категории: „ИТ услуги“, „Аутсорсинг на ИТ услуги“, „Развой на софтуер“, „Телекомуникации“, „Малки компании с персонал до 50 служители“.

Партниращи организации по проекта "ТОП ИКТ Работодател" 2016 през годините са били Министерството на труда и социалната политика, Американската търговска камара в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската асоциация по информационни технологии, Българска асоциация за управление на хора.

март 2016 г., София

За повече информация: http://topictemployer.bg/

ICT Media:
Бистра Нейчева, +359 2 400 10 90, 0885 90 52 85, bistra_neicheva@idg.bg

JobTiger:
Йоанна Ралева, +359 2 49 180 20, 0884 070 906, joanna@jobtiger.bg
 
 
 
 
TOP ICT 2016
Back
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner