Pressreleases

Обявите за работа продължават да намаляват както на месечна, така и на годишна база

Thursday, 03 August 2023
 
 
Има ли логично обяснение или трябва да започваме да се тревожим?
 

За втори пореден месец обявите за работа продължават да намаляват, като през м. юли спадът е с 8% (3750 по-малко). Както отбелязвахме в предходния анализ, основна причина за това е активният отпускарски сезон – в този период от годината работодатели и търсещи работа са по-слабо активни на пазара на труда.

На годишна база обаче също продължаваме да наблюдаваме спад.

Вече шест поредни месеца наблюдаваме тази тенденция – предложенията за работа са по-малко от същия период напредходната година.  Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Спрямо м. юли 2022 г. обявите са намалели с 8% или отново 3750 предложения по-малко.

 

Предложенията в повечето сектори са намалели през м. юли. С най-голям спад продължава да бъде сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – обявите в него са с близо 1600 по-малко спрямо предходния месец (-20%).

Спад отчитаме и в секторите „Търговия и продажби“ (730 предложения по-малко, 7% спад), „Производство“ (660 предложения по-малко, 9% спад), „Логистика и транспорт“ (380 предложения по-малко, 8% спад), „Строителство“ (330 предложения по-малко, 12% спад), „Административни и обслужващи дейности“ (290 предложения по-малко, 6% спад), „ИТ“ (130 предложения по-малко, 4% спад).

Ръст на обявите се отчита в сектор „Здравеопазване и фармация“ (70 предложения повече, 3% спад), а в секторите „Счетоводство, одит, финанси“ и „Маркетинг и реклама“ броят на предложенията остава непроменен.

 

Защо намаляват обявите на годишна база?

Основен фактор за това е спадът на предложенията в сектор „ИТ“. Още в края на 2022 г. започнахме да отчитаме забележим спад на предлагането в този сектор – предложенията намаляха значително и до днес наблюдаваме почти постоянна тенденция в сектора. Близо 2/3 от годишният спад на обявите е именно в сектор „ИТ“ .

Не бива да пренебрегваме и по-предизвикателната икономическа обстановка, породена от ситуацията в Украйна, инфлацията, несигурността и трудната предсказуемост на пазара. Редица работодатели споделят за намален или замразен бюждет за назначения или актуализации на възнагражденията, което също води до намалено предлагане на работа.

Изменението на обявите на годишна база по сектори е илюстрирано на схемата по-долу:

Дялово разпределение

Анализът на HR компанията и кариерен сайт JobTiger показва, че с най-голям дял на предложенията през м. юли продължава да бъде сектор „Търговия и продажби“ с 23%. Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ отстъпва второто място на сектор „Производство“ (16%) и заема третото място с дял 15%.

Следват секторите „Логистика и транспорт“ (11%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%),  „ИТ“ (9%)  „Строителство“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (5,1%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,7%),  „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Наблюдаваният до момента спад приключи и през м. юли броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа остава непроменен. Като брой те са близо 3700.

Разпределението на този тип предложения по сектори е: 58% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (16%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (15%) и „Търговия и продажби“ (7%).

Като дял през м. юли обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са 10% от всички обяви. 

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял с 8%. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (-8%), Пловдив (-6%), Варна (-9%), Бургас (-11%), Русе (-2%) и Стара Загора (-15%).

Делът на обявите в тези градове остава непроменен от предходния месец. Като разпределение в гр. София те са 42%, а в останалите градове са: Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през м. юли е намалял с близо 300 предложения (-13%). Общият брой на този тип обяви е около 2500, което е 7% дял от всички обяви.

 

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

 

 
Back
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner