Информация за пресата

4% по-малко обяви за работа през юни

сряда, 07 юли 2021

Предлаганите работни места обаче са се увеличили с 67% на годишна база

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated


Обявите за работа през юни са спаднали с 4% спрямо предходния месец май. Тогава ежемесечният анализ на пазара на труда на HR компанията за комплексни услуги JobTiger отчете рекорден брой нови предложения. Общият брой обяви за работа през юни надхвърля 50 000, като се е увеличил с 67% на годишна база. Вижте още какво показват сравненията на данните за година назад, както и по отрасли.

Chart, line chartDescription automatically generated

 Търсенето на кадри по сектори

За пръв път от началото на годината има спад на новите предложения в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“. Всеки месец, от началото на пандемията досега, наблюдавахме двуцифрен ръст на обявите в този отрасъл, но през юни те са намалели с 13% спрямо май.

Останалите сектори с отчетен спад през юни са: „Търговия и продажби“ (-7%), „Маркетинг и реклама“ (-6%), „Здравеопазване и фармация“ (-5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (-4%) и „Производство“ (-2%).

Не всички отрасли отчитат спад на обявите. За „Административни дейности“ броят им е нараснал с 4% на месечна база. Ръст от 2% се наблюдава и във всеки от секторите „ИТ“, „Строителство“ и „Логистика и транспорт“.

Дяловото разпределение по сектори

През юни не се забелязват съществени промени по този критерий от редовния анализ за динамиката при предложенията за работа е нас на JobTiger. Секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ заемат челните позиции, съответно с 22% и 20% от общия брой обяви. След тях са секторите „Производство“ (15%)  „ИТ“ (11%), „Логистика и транспорт“ (10%), „Административни дейности“ (9%), „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,2%), „Маркетинг и реклама“ (2,8%) и „Изкуство“ (1%).

Chart, bar chartDescription automatically generated

 

Сравнение на обявите на годишна база

Ако вземем за началото на отчетния период юни 2020 г. се наблюдава двуцифрен ръст във всички сектори, в някои от тях той е дори трицифрен. Най-осезаемо е увлечението в сектора „ИТ“, където броят на предложенията за работа е нараснал с цели 110% спрямо юни 2020 г.  От началото на пандемията „ИТ“ бе сред най-стабилните сектори, като имаше спад на търсенето на нови кадри в него единствено през месеците на втория локдаун (ноември и декември 2020 г.), когато негативно бяха повлияни и всички останали отрасли.

Втори и трети по ръст са секторите „Логистика и транспорт“ и „Производство“, в които за една година обявите са нараснали почти двойно, съответно с 96% и 91%. Следват секторите „Счетоводство, одит, финанси“ (90%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (83%),  „Търговия и продажби“ (78%), „Маркетинг и реклама“ (74,3%), „Административни дейности“ (73,9%), „Изкуство“ (61%), „Строителство“ (35%) и „Здравеопазване и фармация“ (15%).

Chart, bar chartDescription automatically generated

Макар и лятото традиционно да не е сред най-оживените сезони за набиране на нови кадри, екипът на JobTiger ще продължи всеки месец да събира и анализира данните, които показват каква е динамиката на пазара на труда у нас в безпрецедентната икономическа криза, породена от пандемията от COVID-19.

 

Назад
JobTiger Banner