Информация за пресата

899 обявени стажантски позиции в 189 структури на държавната администрация по проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация”

сряда, 01 август 2012


Седмица след обявяване на началото на проекта „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация" вече има уточнени 899 стажантски позиции в 189 административни структури в 111 населени места в цяла България.

Целта на проекта е да предостави пълноценни стажантски възможности на повече от 400 талантливи български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна. Интересът на държавната администрация обаче значително надвиши заложените бройки – подадените 881 заявления говорят ясно за нуждата от подобни инициативи на национално ниво.

Предвидено е стажовете да се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012 г. Първият етап е от 17 септември до 17 октомври, а вторият - от 29 октомври до 29 ноември тази година. До 15 август, всички български студенти с валидни студентски права могат да кандидатстват он-лайн на адрес: www.jobtiger.bg/staj, където ще намерят актуалните позиции, условия и документи за кандидатстване.

За втория етап ще бъдат публикувани нови позици в специално създаден стажантски уеб портал по проекта.

Въпреки разгара на летния сезон, само за първата седмица от стартирането на кампанията по подбор на кандидати, над 170 студенти са подали своите заявления и автобиографии в 31 професионални направления, за 25 населени места. Най-голям интерес предизвикват направленията право, администрация и управление, икономика и ИТ (информатика и компютърни науки и комуникационна и компютърна техника).
Непосредствено след тях се нареждат и направленията политически науки, архитектури, строителство и геодезия, социални дейности. Сред най-желаните градове за провеждане на стаж сред студентите са София, Варна, Пловдив, Велико Търново и Бургас.

Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

Изискванията към кандидатите са да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина към момента на кандидатстване след завършен втори курс; образованието им да съответства на стажантското място, за което кандидатстват; среден успех до момента – над 4.00; желание за работа, личностно развитие и учене; отлични комуникативни и организационни умения; добра компютърна грамотност.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление за стаж по образец с посочени, административна структура, стажантското място, за което се кандидатства и среден успех от следването до момента; автобиография на български език по образец /Europass/, които могат да бъдат изтеглени от www.jobtiger.bg/staj

Краен срок за кандидатстване – 15 август 2012 година. С одобрените кандидати ще бъдат проведени тестове, а с най-добре представилите се ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 25 август до 5 септември 2012 година.

Вторият етап от стажантската програма ще стартира непосредствено след приключване на първия едномесечен стаж. Периодът на провеждане ще бъде 29 октомври – 29 ноември 2012 година. За втората вълна до момента са заявени над 800 стажантски места, като заявките от държавната администрация продължават да се актуализират.
 
 
 


Проект „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация", с бенефициент Администрацията на Министерския съвет, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" (регистрационен номер К11-21-1 от 16 август 2011г.)
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner