Информация за пресата

Драстичен, но традиционен спад на предложенията за работа през декември

вторник, 09 януари 2024
 

Като дял, за една година, предложенията в „ИТ“ сектора се изместиха от второ до шесто място

В последния месец на 2023г. обявите за работа са намалели с 19% спрямо предходния месец. Според ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger, това е спад от  близо 7000 предложения на месечна база, като общият брой на обявите е около 30 000.  Разбира се, не бива да имаме поводи за притеснения – традиционно през декември наблюдаваме рязък спад на обявите за работа вследствие на почивните дни по време на коледните и новогодишни празници. В резултат от тях редица работодатели преустановяват публикуването на работни позиции онлайн.

На годишна база отчитаме ръст – обявите за работа са с 9% повече спрямо същия период през 2022 г., като почти във всеки един от секторите наблюдаваме повече предложения спрямо миналата година.

Като ефект от резкия спад на обявите през м. декември във всеки един от секторите отчитаме двуцифрен спад.

Най-голям продължава да бъде той в сектор „Търговия и продажби“ (1520 предложения по-малко, 17% спад), следван от „Производство“ (1510 предложения по-малко, 25% спад) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (740 предложения по-малко, 13% спад). Следват секторите „Административни и обслужващи дейности“ (610 предложения по-малко, 15% спад), „Логистика и транспорт“ (540 предложения по-малко, 14% спад), „ИТ“ (500 предложения по-малко, 15% спад), „Строителство“ (440 предложения по-малко, 22% спад), „Здравеопазване и фармация“ (390 предложения по-малко, 19% спад), „Счетоводство, одит, финанси“ (370 предложения по-малко, 19% спад) и „Маркетинг и Реклама“ (300 предложения по-малко, 22% спад)

На годишна база наблюдаваме по-голям брой обяви спрямо същия период през 2022г. Изключение правят секторите „Маркетинг и реклама“ и „ИТ“, в които наблюдаваме годишен спад от съответно 1% и 34%.

Изменението на обявите на годишна база по сектори е илюстрирано на схемата по-долу:

Дялово разпределение

Като дял на обявите през 2023г. наблюдавахме почти една и съща картина. Според анализът на HR компанията и кариерен сайт JobTiger, основна промяна в дяловото разпределение се отчита отново в сектор „ИТ“ – той  заемаше второ място по дял на предложенията през м. декември 2022г. с 15%, а през същия месец в 2023г. е вече на 6-то място с 9% дял.

Разпределението на обявите при останалите сектори през декември е почти същото като при останалите месеци в годината: на първо място е сектор „Търговия и продажби“ с 25%, следван от секторите „Производство“ (15%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (13%). Следват секторите „Административни и обслужващи дейности“ (12%), „Логистика и транспорт“ (11%),   „ИТ“ (9%), „Здравеопазване и фармация“ (6%),  „Строителство“ (5%),  „Счетоводство, одит, финанси“ (5%),  „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (2%).

Работа от вкъщи

Броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа е намалял с 19% спрямо предходния месец. Общият брой на този тип предложения е 2600, като от началото на годината те са с 43% по-малко и с 23% по-малко спрямо м. декември 2022г..

Като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения заемат 10% от предлагането през. м декември.

Разпределението на този тип предложения по сектори е, както следва: 52% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (18%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (15%) и „Търговия и продажби“ (8%).

Предлагане по градове

Както при всички останали показатели, спад отчитаме и при предложенията във всички от водещите областни градове: София (-21%), Пловдив (-20%), Варна (-18%), Бургас (-21%), Русе (-16%) и Стара Загора (-16%).

Като дялово разпределение в гр. София обявите са 45%, а в останалите градове са, както следва: Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

По всяка вероятност в края на м. януари ще отчетем ръст на предложенията по всички показатели. Показателни фактори за тенденциите през 2024г. ще бъдат годишното сравнение на обявите по сектори, състоянието на „ИТ“ сектора през първото тримесечие на 2024г. и предложенията за работа от вкъщи/дистанционна работа.

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

 

 
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner