Информация за пресата

Електронни фактури при разплащанията с JobTiger

вторник, 13 октомври 2009
Електронни фактуриПрез месец септември 2009г JobTiger премина тестове и успешно въведе използването на електронни фактури в търговските взаимоотношения със своите клиенти.

Всички потребители на JobTiger, използващи платените услуги на компанията, вече могат бързо и сигурно да изпращат и получават оригинални фактури по електронен път. Посредством новата система официалните документи могат да бъдат преглеждани и оспорвани в онлайн режим, както и да бъдат съхранявани в електронен архив.

Преминаването към електронен обмен на фактури създава допълнително удобство и улеснение на компаниите, съкращава осезаемо времето и разходите по издаване, изпращане и получаване на документите и не на последно място, оказва своето положително влияние от екологична гледна точка.
Назад