Информация за пресата

Информацията за желаните от търсещите работа минимални нетни заплати по бизнес сектори и региони вече е достъпна
JobTiger стартира нова безплатна услуга от 2.10.2007 г.

сряда, 03 октомври 2007
От 2 октомври 2007 г. www.JobTiger.bg стартира нова услуга: свободен достъп до информацията си за желаните от търсещите работа нетни заплати - по бизнес сектори и региони. Услугата е уникална и единствена по рода си в страната и е достъпна на http://www.jobtiger.bg/salary.php.

Изчисленията се правят в реално време на база на актуализираните в съответния период данни на регистрираните търсещи работа. Статистиката може да се базира на произволен период в рамките на последната година.
От статистиката са изключени данните относно търсещи стажантски места и минимално заплащане.

Информацията представя желаната месечната нетна заплата (без бонуси и допълнителни плащания). 25-ти процентил е стойност, при която 25% от данните имат по-ниски стойности, а 75% по-високи. Медиана е стойността, спрямо която данните са разпределени поравно - 50% имат по-ниски, а 50% по-високи стойности. 75-ти процентил е стойност, при която 75% от данните имат по-ниски стойности, а 25% съответно по-високи.

По-рано тази година JobTiger започна да публикува на страницата си информация за предлаганите от работодателите нетни месечни заплати.

Сега двата инструмента работят паралелно и позволяват по-пълна статистика за състоянието на пазара на труда както и за динамиката му на база сравнение на данните през различните периоди.

Тези инициативи са продължение на социалната политика на фирмата и целят повече прозрачност на пазара на труда и повече информация за всички участници в него.
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner