Информация за пресата

Джобтайгър ООД стартира проект за безплатно подпомагане на търсещите работа в цялата страна чрез откриване на локални офиси в по-малките градове

сряда, 05 ноември 2008
Като част от политиката си за корпоративна социална отговорност на бизнеса към обществото, Джобтайгър ООД стартира проект за безплатно подпомагане на търсещите работа и професионално развитие българи в цялата страна. Проектът предвижда откриване на офиси на Джобтайгър в по-малките градове в страната и обучение на местни специалисти по специализираната международна програма за кариерни консултанти – GCDF (Global Career Development Facilitator).

Целта на проекта е да предостави адекватна консултантска и информационна подкрепа на възможно най-много българи извън големите градове. За по-малко от 3 месеца Джобтайгър ООД откри 5 офиса в градове, в които има недостатъчно разнообразни по съдържание и обем консултантски услуги за хора, търсещи работа – Габрово, Сливен, Казанлък, Шумен и Русе.

Консултантските услуги, които Джобтайгър ООД предоставя безплатно, са насочени към хора, които са трайно безработни или останали наскоро без работа, както и към хора, които желаят да променят професионалното си развитие и/или да намерят по-добре платена и по-удовлетворяваща ги работа. Специално кариерно подпомагане ще получават и кандидат студенти и ученици в горните класове, които имат нужда от подкрепа при избора на специалност и кариера.

Това, което ни кара да вярваме, че проектът ще е успешен, са фактите и опитът, който имаме от консултирането на клиенти в София. Над 80% от тях намират отговор на въпросите, които са ги интересували – какви са моите силни страни и в коя професия най-добре ще се реализирам. Повече от половината клиенти споделят, че след кариерното консултиране започват да гледат на сегашната си работа по друг начин, отразяващ и обхващащ персоналните и професионалните им интереси, нужди и амбиции. От своя страна това пък им помага да открият нови възможности за развитие там, където досега не са могли. За много клиенти пък усвояването на редица универсални умения в процеса на кариерното консултиране е допълнителен бонус и мотивиращ фактор. Такива са уменията да си поставят цел, да съставят план за действие, да оценяват и коригират постигнатите резултати, да планират разходите си и времето си по ефективен и полезен начин, да търсят баланса между лични и професионални цели, да вземат решения и да поемат отговорност, да казват «не», да изразяват чувства и нужди, свързани с професионалното и личностното им развитие.

В офиса на Джобтайгър ООД в София работят 11 специалисти по кариерно консултиране с различен опит и специализация. Колегите от всички офиси в страната задължително преминават специализирано обучение по кариерно консултиране по международната програма GCDF (Global Career Development Facilitator), която е една от водещите програми в света. Членуващите консултанти в целия свят надвишават 40 000 специалиста.
Джобтайгър ООД, чрез дъщерното си дружество Фондация на бизнеса за образованието, държи правата върху разпространението и развитието на GCDF сертификата за Балканския полуостров.

Плановете на Джобтайгър ООД за развитие на мрежата си от клонове за безплатно подпомагане на търсещите работа обхващат и 2009 г., когато предвиждаме откриването на поне още пет нови офиси в страната.

Освен за търсещи работа, услугите на Джобтайгър ООД са достъпни и за работодатели. Организационното консултиране и/или подбор на персонал са сред най-често търсените услуги от представителите на бизнеса.

Повече информация за проекта на Джобтайгър ООД може да получите на и-мейла на компанията: office@jobtiger.bg
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner