Информация за пресата

Кандидатстваме за работа чрез SMS

вторник, 11 февруари 2003
Абонатите на М-Тел вече получават информация за свободни работни места и могат да кандидатстват за работа директно чрез SMS. Услугата е разработена съвместно с www.JobTiger.bg – една от най-популярните интернет-страници за предлагане и търсене на работа. Тя дава предимство на абоната на М-Тел да научи за нова обява и ако реши да кандидатства – да направи това чрез SMS, минути след анонсирането й.

Информацията от JobTiger ще бъде получавана от абонатите на М-Тел незабавно след публикуване на офертата за работа, без да е необходимо да разполагат с Интернет връзка, за разлика от установената в JobTiger практика за известяване по e-mail. Получаването на информацията е безплатно. Абонатът на мобилния оператор може да поиска чрез SMS допълнителна информация по предложението, или ако реши да кандидатства - веднага да заяви това от своя GSM апарат на цената на стандартен SMS. В съобщението може да бъде посочено дори коя точно от предоставените в базата данни на JobTiger автобиографии на кандидата да бъде приложена при кандидатстването за съответната работа.

Услугите на JobTiger се използват от 2400 фирми работодатели, като се публикуват средно 7 нови обяви на ден.

JobTiger разполага с 88 хиляди регистрирани потребители, търсещи работа, близо 50 хиляди автобиографии, от които 10 хиляди активни.

Новата услуга е част от стремежа на двете компании да предоставят допълнителни услуги на абонатите си, чрез които да ги улесняват в ежедневната им работа и да правят мобилните комуникации и новите технологии все по-атрактивни за хората, които ги ползват.
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner