Информация за пресата

Кариери 2003 - шансът да избираш

сряда, 26 февруари 2003
На 14 и 15 април 2003 г. в СТЦ “Интерпред” за втори път ще се проведе форум "КАРИЕРИ 2003". Организатори са програма “Българска мечта” на Министерство на икономиката, и JobTiger с медийното партньорство на в-к “Капитал” и в-к “Дневник”. Целта е да се обединят усилията в откриване на нови възможности за професионална реализация на студенти и дипломирали се млади хора, както и да се подпомогнат работодателите в набирането на стажанти и персонал.

Приоритет на “Кариери 2003” е и популяризирането на летните стажове за студенти, като форма на обучение и подготовка за бъдещите им професионални задължения, прилагайки придобитите знания в реална бизнес среда. Същевременно фирмите, наели стажанти, са улеснени в подбора на персонал, тъй като имат възможност да обучат и подготвят част от бъдещите си служители още от студентската скамейка.

Участници във форума ще бъдат водещи български и международни компании - банки, консултантски фирми и предприятия, които имат добре развити стажантски програми, държавни ведомства, както и други партньори на JobTiger и на проекта “Българската мечта” на Министерство на Икономиката.

В дните преди “Кариери 2003” се предвиждат срещи със студенти, които да ги подготвят за участие във форума – написване на автобиография и мотивационно писмо, поведение по време на интервю и т.н.

По време на форума ще има и семинарна програма за представяне на компании, участници в “Кариери 2003” и възможностите за професионално израстване в тях.

В първото издание на форума през миналата година участваха 42 фирми и държавни организации. “Кариери 2002” бе посетен от близо 5 хиляди студенти и млади специалисти.
Назад
ITCD