Pressreleases

Колко получават работещите на първа линия срещу COVID-19 в сравнение със средните национални заплати?

Tuesday, 23 June 2020
 
 
Старша медицинска сестра в Словакия получава (включително бонуси) почти колкото средната заплата за страната. Работещите на тази позиция в Чехия печелят с 16% повече на месец от средното за страната. За сметка на това в Унгария старшите медицински сестри получават значително по-малко от средната заплата. У нас разликата между заплащането на тези служители и средната заплата е само 2% според Zaplatomer.bg.

Данните са от анализ на Zaplatomer.bg (съвместна услуга на българския пазар от JobTiger.bg и Paylab.com) на заплатите на работещите на първа линия в борбата с COVID-19 за следните позиции: лекар, военнослужещ/войник, полицай, инспектор обществено здраве, старша медицинска сестра, главна медицинска сестра, пожарникар/спасител, парамедик, държавен здравен инспектор, медицинска сестра, здравен асистент, специалист по социална работа, шофьор на линейка, болногледач, санитар.

Само лекарите получават повече от средната заплата
 
Възнаграждението на лекарите е над средните национални заплати в почти всички наблюдавани държави. В някои държави разликите са минимални (България, Румъния, Литва), в други разликата е близо 200% (Словения, Финландия).

Военнослужещите също са сравнително напред в тази класация. Заплатата им е по-висока от средната национална заплата в някои от посочените държави. Въпреки че заплащането на военнослужещите е високо в държави като Словакия и Чехия, в други то не достига дори 80% от средното възнаграждение за страната (Босна и Херцеговина, Сърбия, Словения). В България възнаграждението за тази позиция е колкото средната месечна работна заплата.

Възнаграждението на старшите медицински сестри достига средната национална заплата в повечето държави. Заплащането им малко надвишава средното в Чехия и е равно на него в Естония и Словакия. Дори в западноевропейските държави старшите медицински сестри не получават повече от средната работна заплата.

Ниски са заплатите на болногледачи и шофьори на линейки
 
Пред трудни времена поради пандемията са изправени и клиентите на домовете за възрастни хора, които принадлежат към най-застрашената група от населението. Въпреки това трудът на служителите, полагащи грижи за възрастни хора, е нископлатен, като често заплащането им едва достига половината от средните национални заплати (Естония, Литва, Сърбия, Германия, Италия). Персоналът, полагащ грижи за възрастни хора в Словакия, България, Румъния, Унгария и Финландия, е малко по-добре платен, като заплатата им е в размер на близо 60% от средната работна заплата за страната. От тази гледна точка най-добре платени са полагащите грижи за болни и възрастни хора в Чехия (74% от средната работна заплата за страната).

Сред най-нископлатените позиции са и шофьорите на линейки, чиято заплата е по-ниска от тази на болногледачите в няколко от наблюдаваните страни.

Доклади за заплати за избрани позиции

В Zaplatomer.bg можете да поръчате два вида доклади за заплата:
 
Доклад за заплата за служители и търсещи работа, който помага на потребителите да разберат каква заплата да очакват на дадена позиция, като в същото време кандидатите за работа получават ценни съвети за това как да преговарят за заплата.

Доклад за заплата за работодатели, който съдържа подробна информация за заплатата и нейните компоненти за избраната позиция. Докладът взема предвид трудовия стаж, региона, размера на компанията и други фактори, които влияят върху възнаграждението. С помощта на този анализ работодателите могат да определят конкурентни заплати за служителите си.

Поръчай доклад за заплата

Zaplatomer.bg и останалите уебсайтове, които са част от бранда Paylab, предоставят данни от 13 години за средната работна заплата на различни позиции в Централна Европа, Балканите, Прибалтика, както и в целия свят. Така потребителите могат безплатно да сравнят заплатата си онлайн и да получат полезна информация за средните заплати на избрани длъжности.

Служителите или работодателите, които се интересуват от подробен анализ на заплатите, могат допълнително да поръчат доклад.
Back
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner