Pressreleases

Нагласи и тенденции към кариерни и масови събития в „новото нормално“

Tuesday, 07 July 2020
 
 
  Една от най-силно засегнатите от пандемията от COVID 19 области е провеждането на събития, културни мероприятия, конференции и други масови събирания. Организаторите бяха принудени бързо да променят дейността си и начините на провеждане.

Пример за това е и екипа на JobTiger, който също отправя поглед към нагласите на участниците и посетителите с цел оптимална организация на предстоящите през есента кариерни събития.

В рамките на една седмица JobTiger проведе няколко анкетни проучвания по темата, като общия въпрос беше „Какво предпочитате – онлайн, физическо или хибридно провеждане на изложенията?“

Ето и резултатите:

Сред компаниите:
 
  Сред посетителите: 


 
  Междувременно друго проучване на Йоана Петрова (CEO на CoKitchen) в Twitter задава въпроса: „Хипотетично, бихте ли посетили събитие с хиляди други хора на закрито, през октомври/ноември?“*

Отговорите са:
Да  21.2% 
Не  64.1% 
Бих, но само на открито  11.7% 
Друго (в коментар)  3% 

Видно е, че към момента общата нагласа (на представители и посетители) е към онлайн и дистанционен формат на провеждане на събитията.

Като организатор на най-големите кариерни форуми JobTiger подготвя есенните кариерни събития на живо в традиционния им формат и продължава да следи обстановката и нагласите, като има и готовност за реакция при всяко развитие на ситуацията. Следят се и препоръките на World Health Organization - специализирани наставления за организация на масови събития в контекста на текущата ситуация, както и постановленията на Министерство на здравеопазването за безопасността за провеждане на събитията.

Както живите, така и онлайн събитията си имат предимства и недостатъци. Уникалната и непредсказуема ситуация изисква иновативност, гъвкавост и адаптация. Навременната преценка и реакция вече определят бъдещето на сектора и иновациите в него. Екипът на JobTiger продължава да наблюдава случващото се във връзка с провеждането на големи конференции, но са убедени, че могат да посрещнат адекватно всяко развитие на епидемичната обстановка и да предложат работещи решения на техните клиенти.
Back
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner