Информация за пресата

Нови работни места прогнозира бизнесът в България

петък, 23 октомври 2009
Информационните технологии оптимизират бизнеса и подобряват ефективността му

23 октомври, 2009г. - Днес на конференция, организирана от Българския форум на бизнес лидерите и Майкрософт България, представители на българския бизнес обсъдиха как информационните технологии могат да помогнат за оптимизиране на бизнеса и създаване на работни места. Своята прогноза за развитие на пазара на работна ръка представи Светлозар Петров, управляващ директор на JobTiger.

Специални гости на събитието са Яка Стеле, генерален мениджър за Майкрософт Централна и Източна Европа и Майкъл Хартман, генерален мениджър на централата на Майкрософт Централна и Източна Европа, които разказаха за директните ползи от ИT – ключови констатации за България, възможността за растеж чрез иновация и прогнози за българския ИТ сектор.

"Навлизането на ИТ във фирмите променя структурата на персонала и разпределението на работата, като позволява обичайните задачи да се изпълняват по-бързо, по-качествено и по-евтино. Това е особено важно по време на криза – оптимизират се разходите на компаниите и се повишава ефективността. Резултат от това е и запазването на дела на търсене на ИТ кадри на пазара на труда (спрямо останалите сектори). Същевременно се запазват и ИТ позициите във фирмите", каза Светлозар Петров, управляващ директор на JobTiger.
 
Светлозар Петров, управляващ директор на JobTiger.

Мария Шишкова, председател на Форума на бизнес лидерите в България и управляващ съдружник на AIMS Human Capital, сподели своите наблюдения относно пазара на труда в сферата на ИТ. "Проучване на AIMS Human Capital през февруари тази година показа, че ИТ компаниите бяха едни от първите, предприели значими стъпки към оптимизиране разходите си за човешки ресурси. Това се изрази не само в замразяването на проекти по подбор, но и в съкращаване на хора. Последвалото го междинно проучване през септември отрази тенденциите на известно успокоение в сектора и повишаване на броя на длъжностите, за които се търсят IT специалисти, поради активирането на временно спрени проекти от фирмите и създаването на нови. Отдавам тази тенденция на очакваното излизане от кризата в рамките на следващите 6 до 12 месеца.", заяви тя.

Освен за създаване на нови работни места, използването на информационните технологии помага за подобряване на ефективността на бизнеса.

Бяха представени конкретни референтни практики от българския пазар, които подобряват ефективността на работа и намаляват разходите на Български пощи и Национален Осигурителен Институт.

"Както всички компании по света, Майкрософт също търси начини да намали разходите и да оптимизира работата си. Ние имаме дългосрочни планове за развитие, като в същото време предприемаме краткосрочни стъпки, за да се приспособим към настоящата икономическа реалност. Стремим се да запазим фокуса си към най-важните приоритети и да продължим да инвестираме, за да сме сигурни, че ще имаме подходящите ресурси, за да постигнем бизнес целите си," каза Огнян Киряков, генерален директор на Майкрософт България.
 
Огнян Киряков, генерален директор на Майкрософт България

Той допълни, че вътрешният ИТ отдел на корпорацията виртуализира 25% от сървърите си през 2007 г. и още 25% през 2008 г. Още през 2008 г. спестяванията възлизат на $10 million и днес в края на 2009 г. само 4 човека управляват 3 500 сървъра на компанията.

Вътрешно в компанията се използва и Office Live Meeting, инструмент, чрез който хората се срещат виртуално и споделят информация по електронен път – по този начин годишно от разходи за командировки се спестяват милиони долари. За да оцени въздействието на използването на платформа за интегриране на всички канали за комуникации в организацията (мейл, незабавни съобщения, телефон, мобилен телефон, аудио и видео конференции, Майкрософт използва модел, разработен от Форестър рисърч. Анализът показва, че по този начин компанията спестява US$212 милиона годишно, като възвращаемостта на инвестицията е 240 процента.

Директните ползи от новия софтуер за икономиката – проучване на IDC:

За да остойностят директните ползи от ИТ сектора за местните икономики в доклада си IDC изследва връзката между информационните технологии, софтуера, Microsoft и икономиките на общо 52 държави, включително и България, която влиза в Европейската икономическа зона. Проучването на IDC за България сочи:
  • Разходите за информационни технологии през 2009г. ще са 1.6 милиарда лева. От края на 2008г. до края на 2013г. разходите ще нараснат с 7.5% за година в сравнение с БВП от 2.3% на година.
  • Дейности, свързани с ИТ сектора ще генерират приходи от данъци на обща стойност 355 милиона лева през 2009г. За следващите 4 години това означава повече от 344 милиона лева.
  • Растежът на разходите означава по-висок брой и на работните места в ИТ сектора. Нуждата от ИТ специалисти ще разкрие общо 9 000 работни места в България.
  • Това се равнява на 4.3% растеж на година в ИТ сектора до 2013г., докато общата безработица се очаква да нарасне за този период.
  • Появата на Windows 7 ще доведе до нуждата от различни видове работа по каналите за дистрибуция и услуги. Това означава, че докато разходите за софтуер ще са 13% от всички разходи в ИТ сектора за 2009г., 42% от наетата работната ръка ще е свързана със софтуера.
  • Пазарът на информационни услуги ще спомогне за създаването на повече от 300 нови бизнес организации в периода 2009 – 2013г. като повечето от тях ще бъдат малки и средни бизнеси.
Компаниите в България в ИТ сектора ще генерират повече от 786 милиона лева като приходи през 2009г. За всеки лев приход за Microsoft, приходите за българските компании ще бъдат 12.93 лева, почти 13 пъти повече. За да достигнат до тези приходи, местните компании ще инвестират 251 милиона лева, повечето от които ще останат в държавата. В момента тези компании разполагат с общо 21 000 работници, което възлиза на 51% от работещите в ИТ сектора и 56% от данъците, свързани със сектора в страната.

Основен момент в политиката на Microsoft при разработването на нови продукти, в това число и Windows 7, е растеж чрез иновации. Новите технологии и разработки са пример за добри практики и методи при работа с компютър – интернет базирани услуги, интелигентни клиенти и устройства, а всичко това води до намаляване на разходите за информационни технологии. По този начин бизнесът, правителството и образователните институции ще могат да увеличат бюджетите за иновации и разработки, вместо да влагат средства в поддръжката на стари приложения и инфраструктури. След пускането на Windows 7 на пазара този месец, проучването на IDC за цялата Европейска икономическа зона предвижда до края на 2010г. да бъдат разпространени 177 милиона копия на софтуера.
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner