Информация за пресата

Предлагането на пазара на труда остава непроменено през м. септември

понеделник, 09 октомври 2023
 
 
 Обявите в сектор „Търговия и продажби“ вече представляват 1/4 от предложенията за работа в страната

След като през м. август наблюдавахме активизиране на предлагането на работа, през м. септември то се запазва почти на същото ниво.

Броят на обявите за работа в краят на м. септември е нараснало с 1% или около 500 предложения повече. Имайки предвид динамиката на пазар на труда в България, това е сравнително малко изменение и можем да считаме, че предлагането остава непроменено.

Според ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger, на годишна база продължава да се наблюдават по-малко предложения. Обявите са с 3600 по-малко (-7%) спрямо м. септември 2022 г., като това се дължи основно на по-малкия им брой в сектор „ИТ“.

 

С най-голям ръст на предложенията са секторите „Търговия и продажби“ (650 предложения повече, 6% ръст), „Производство“ (210 предложения повече, 3% ръст), „Счетоводство, одит, финанси“ (130 предложения повече, 7% ръст) и „Административни и обслужващи дейности“ (110 предложения повече, 2% ръст).

Броят на обявите остава непроменен в секторите „Строителство“, „Здравеопазване и фармация“, „Маркетинг и реклама“ и „ИТ“.

Спад наблюдаваме в секторите  „Логистика и транспорт“ (80 предложения по-малко, 2% спад) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (150 предложения по-малко, 2% спад).

Изменението на обявите на годишна база по сектори е илюстрирано на схемата по-долу:

Дялово разпределение

Според анализът на HR компанията и кариерен сайт JobTiger, секторът „Търговия и продажби“ вече заема 1/4 от предложенията за работа в страната. Той запазва първото място с дял от 25%, следван от секторите „Производство“ (17%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (15%).

Дяловото разпределение при останалите сектори също е непроменено спрямо предходния месец: „Логистика и транспорт“ (11%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%),  „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (4,8%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,6%),  „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа също остава непроменен спрямо м. август. Макар че тук се наблюдава спад от 2%, този тип предложения са едва  50 по-малко спрямо предходния месец, като общият им брой е 3550. Като дял те формират 9% от всички обяви.

Разпределението на този тип предложения по сектори също остава непроменено: 56% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (17%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (16%) и „Търговия и продажби“ (6%).

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е нараснал с 3%.  Не във всеки от тях, обаче, се наблюдава ръст.  Динамиката е, както следва: София (6%), Пловдив (7%), Варна (-9%), Бургас (-4%), Русе (-1%) и Стара Загора (3%).

Като дялово разпределение в гр. София обявите са 44%, а в останалите градове са: Пловдив (11%), Варна (8%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

 

Екипът на JobТiger ще продължи да наблюдава и да ви информира за динамиката на пазара на труда в страната.

 

 
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner