Pressreleases

Проведе се първият в страната отворен семинар "Започни кариерата си..."

Thursday, 02 December 2004
На 1 декември 2004 г. JobTiger и М-Тел организираха за първи път в страната отворен семинар „Започни кариерата си...”. Идеята на семинара е да даде на младите хора практически умения, които да им помогнат при кандидатстване и постъпване на работа. Водещите лектори са специалисти с богат опит в тази област. Обучението се проведе в зала София 2 на хотел ”Кемпински - Зографски”, без такси за участниците.

"Започни кариерата си с JobTiger и М-Тел" е първото от поредицата отворени обучения, които ще се провеждат веднъж месечно с участието и подкрепата на различни големи български фирми. На обучението присъстваха над 200 студенти от 33 университети в страната, като преобладаваха присъстващите от СУ (34%), УНСС (18%), ТУ-София (15%), НБУ (6%). Най-масово представеният университет извън София беше Икономическия университет – Варна (3% от присъстващите).

Следващото отворено обучение "Започни кариерата си с JobTiger и М-Тел" ще се проведе в края на януари 2005 г.

Семинарите, посветени на процеса на търсене на работа, съдържат темите:
  • Преди да започнем да търсим работа (самооценка);
  • Къде да търсим работа (видове обяви за работа, "добра" и "лоша" обява за работа, консултантските агенции);
  • Автобиографията;
  • Мотивационното писмо;
  • Подготовка за интервю;
  • Интервюто (облекло и държане по време на интервю, най-често задавани въпроси, “трудният” въпрос за заплатата и др.);
  • След интервюто;
  • Къде да намерим повече информация за процеса на търсенето на работа.

Нуждата от организирането на тези семинари, както и форматът и съдържанието им са пряко следствие от опита на JobTiger от провеждането на ежегодните форуми "Кариери", както и на опита на партньори на компанията при наемането на млади хора. Големият интерес, който предизвика този семинар потвърди убеждението на компанията за необходимостта от такава инициатива.

JobTiger.bg e първият професионален български уеб сайт за набиране на персонал и освен организатор на ежегодния форум "Кариери" в подкрепа на професионалната реализация на студенти и дипломирали се млади хора, подкрепя множество други инициативи, свързани с младите хора и развитието на пазара на труда.

“Мобилтел” АД е компания, която залага на най-добрите практики в областта на човешките ресурси. Водещ принцип по отношение на младите хора в България е предоставянето на адекватни възможности за реализация дори на онези от тях, които нямат никакъв професионален опит, но имат желанието и амбицията да работят в компанията – лидер на телекомуникационния пазар. “Мобилтел” АД участва активно в редица младежки форуми, организирани с цел подкрепа и професионална ориентация на студенти, които са прага на своята кариера.
Back
ITCD