Pressreleases

Спад на обявите за работа във всички сектори през м. октомври 2022 г.

Friday, 04 November 2022
 

 

Все още няма повод за притеснения

 

Броят на обявите за работа през м. октомври е намалял със 7% спрямо предходния м. септември. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Предложенията са с 3000 по-малко в края на месеца, като техният общ брой е малко над 45 500. Броят на обявите е намалял в почти всеки един от секторите, като единствено изключение прави секторът „Счетоводство, одит, финанси“.

Отчетеният спад на обявите все още не е повод за притеснения или нагласи за влошаваща се икономическа среда.  На годишна база борят на обявите е с 5% по-голям от този през м. октомври 2021г. (2000 обяви повече). От друга страна трябва да се вземе  сезонността на пазара на труда. Традиционно през последните години се наблюдава спад на предложенията именно в последното тримесечие, като всяка година той е именно в диапазона 3000-4000 обяви по-малко.

Според наблюденията на HR компанията и кариерен сайт JobTiger най-много е намалял броят на предложенията в секторите „Търговия и продажби“ (815 предложения по-малко, 7% спад), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (800 предложения по-малко, 13% спад) и „Производство“ (365 предложения по-малко, 5% спад). След тях се нареждат секторите „Строителство“ (280 предложения по-малко, 11% спад), „ИТ“ (210 предложения по-малко, 5% спад), „Маркетинг и реклама“ (150 предложения по-малко, 9% спад), „Логистика и транспорт“ (130 предложения по-малко, 3% спад), ), „Административни и обслужващи дейности“ (120 предложения по-малко, 3% спад) и „Здравеопазване и фармация“ (60 предложения по-малко, 3% спад)

Увеличение на обявите се наблюдава единствено в сектора „Счетоводство, одит, финанси“, като броят на предложенията в него е с 90 повече (4% ръст) спрямо предходния месец.

На годишна база обаче в почти всички сектори има повече предложения.

Както и през м. септември спад спрямо 2021 г. се наблюдава в сектор „ИТ“. Предложенията в него са с 2000 по-малко спрямо м. октомври 2021 г. – спад от цели 26%.  Отново отбелязваме, че тази тенденция може да бъде тълкувана, от една страна, с нормализирането на търсенето на кадри в този сектор след активното „презапасяване“  през пандемичните 2020г. и 2021г и от друга – обявеното временно „замразяване“ на подбора на кадри (hire freeze) в индустрията от редица технологични компании в страната и по света.

 

Дялово разпределение

С най-голям дял на предложенията продължава да бъде секторът „Търговия и продажби“ с 23%, следван от секторите „Производство“ (16%) и „ИТ“ (13%).

След постоянния спад на обявите в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“, през м. октомври той преминава на 4 място с 12% дял, а след него се нареждат секторите „Административни и обслужващи дейности“ (11%), „Логистика и транспорт“ (10%),  „Строителство“ (5,2%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,8%), „Здравеопазване и фармация“ (4%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа също са по-малко през м. октомври. Техният брой е намалял с около 170 (3% спад), като общият им брой се равнява на малко над 4850 или 12,5% от всички обяви

Като разпределение по сектори 62% от този тип предложения са в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (16%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (14%) и „Търговия и продажби“ (6%).

 

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е намалял с 4%. Във всеки един от тях наблюдаваме спад, както следва: София (-1%), Пловдив (-4%), Варна (-11%), Бургас (-15%), Русе (-4%) и Стара Загора (-9%).

Броят на предложенията като дялово разпределение е:  София (47%), Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (3%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).

 

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през октомври е спаднал с 12% или около 300 предложения по-малко. Общият брой на този тип обяви  е около 2100 - 5% дял от всички обяви.

 

Както бяхме споменали още в анализът ни за м. юли,  ключов период за пазара на труда през 2022 г. ще бъде последното тримесечие на годината (октомври – декември), като очакванията са да наблюдаваме по-нетрадиционен спад в предложенията за работа. Въпреки че резултатите от анализът ни за м. октомври не са положителни, за момента все още не наблюдаваме динамика в броя на обявите извън традиционната за този период и не считаме, че имаме конкретни поводи за тревога. Въпреки това редица реботодатели по света и в България все по-активно предприемат мерки за посрещане на една предизвикателна икономическа обстановка през следващите месеци – свиване на бюджети, частично или цялостно замръзяване на подбор на нови кадри и дори, на места, освобождаване на служители и др.

Дали и до каква степен това ще повлияе на пазара на труда в страната, ще разберем посредством наблюденията ни през следващите месеци. Екипът на JobТiger ще продължи да следи динамиката, за  да ви държи в течение с редовния си месечен анализ на предложенията за работа.

 
Back
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner