Информация за пресата

Среща на бизнеса с Ромската професионална мрежа (РПМ) към Младежка фондация "Арете" – България

петък, 20 май 2011
Младежката фондация “Арете” България и “JobTiger” срещнаха на кръгла маса търсещи работа млади специалисти от ромски произход с компании, готови да предложат възможности за професионално развитие. Сред темите на дискусията бяха: нуждата от равен старт в обществото за получилите образование роми, бариерите пред кариерното израстване в бизнеса и необходимостта от признаване на етническата принадлежност при търсенето и кандидатстването за работа.

Повечето от дипломиралите се са специалисти по икономика, финанси, маркетинг, политология и право. Някои от тях са завършили в САЩ, Великобритания, владеят английски език. Реалността, обаче, е такава, че или не успяват да намерят работа, или се задържат (биват задържани) за съвсем кратко в дадена компания като стажанти. “JobTiger” се заема с изследването на този социален проблем и започва сесия от кариерни консултирания, които да съдействат за развитието на вече изградения потенциал; запознаване с канали за търсене и кандидатстване за работа, както и за превъзмогване на негативната нагласа на младите роми към възможностите за професионалната им реализация в България.

В срещата участие взеха и роми - представители на институции от държавния и частния сектор, които споделиха личните си истории за премеждията, постиженията и успехите по време на професионалния си път. Сред тях присъстваха PR-експерт в Народното събрание, личната асистентка на изпълнителния директор на TNT Bulgaria, експерти в общински структури.
Представители на  бизнеса в България разказаха за добри и лоши практики в работата със служители от ромски произход, за нуждата от време за преодоляване на междукултурните бариери и за хубавите страни на междуетническия обмен.

Всички присъстващи бяха единодушни по отношение на две неща - различното отношение води до негатвен резултат за цялото общество, а процесът по интеграция в работната среда се нуждае от двустранни усилия и осъзната взаимност.
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner