Pressreleases

Стипендия JobTiger 2008/2009

Tuesday, 07 October 2008
Обявени са резултатите и спечелилите в конкурса за студентска стипендия на JobTiger 2008/2009 г.

На 7 октомври 2008, вторник, на пресконференция в Хотел Кристал Палас, гр. София бяха обявени резултатите и спечелилите в конкурса за студентска стипендия на JobTiger 2008/2009 г.

Условие за участие в конкурса тази година беше написването на есе на тема "Лоялност към компанията – защо и докога?". В конкурса взеха участие 136 студенти от различни български университети. Участието в конкурса, както и спечелването на награда или стипендия не е обвързващо условие за работа в структурата на Джобтайгър ООД. С това компанията ни дава своя принос и пример за промяна на пазара на труда и за по-тесен и ползотворен диалог между младите хора и бизнеса.

За финалния кръг - устна защита на есетата от финалистите пред жури (под формата на интервю) – се класираха 10 кандидат-стипендианти от общо 136 участника, от 26 университета в България.

Стипендията спечели:
  • Марияна Пенева, СУ „Климент Охридски”, специалност „Стопанско управление”, 3ти курс
Поощрителни награди, в размер на 250 лв еднократно, спечелиха:
  • Йордан Джамбазов, УНСС, специалност „Финанси”, 3ти курс;
  • Николай Михайлов, СУ „Климент Охридски”, Магистър по Клинична и консултативна психология.
Поощрителни награди, в размер на 150 лв еднократно, спечелиха:
  • Ина Коцева, СУ "Климент Охридски", специалност "Международни отношения", 2ри курс;
  • Силвина Собаджиева, Нов Български Университет, специалност "Право", 2ри курс.
Поощрителни награди, в размер на 50 лв еднократно, спечелиха:
  • Симеон Петров, СУ „Климент Охридски”, Магистър по публичен мениджмънт и политики;
  • Красимира Русимова, УНСС, специалност „Маркетинг”, 3ти курс;
  • Мариета Мицева, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, магистърска програма „Право”
  • Пламена Илчева, СУ „Климент Охридски”, специалност „Японистика”, 3ти курс
Стипендия "JobTiger" се учреди за първи път през 2004 г., като продължение на социалната политика, водена от екипа на JobTiger, в помощ на студентите и младите специалисти и тяхната професионална реализация в България. Стипендията е в размер на една минимална работна заплата месечно и е за една учебна година (1 октомври - 30 юни).
В конкурса може да участва всеки български гражданин, студент в университет в България, редовна или задочна форма на обучение, за степен бакалавър или магистър.

Други значими инициативи на Джобтайгър, насочени към професионалното развитие на младите хора, са: ежегодният форум "Кариери", отворените обучения за студенти "Започни кариерата си с JobTiger и ..." и участие в създаването и подпомагане работата на университетски кариерни центрове.


Статистика за активността на студентите в тазгодишния конкурс по университети:
Университет % на студенти в конкурса
СУ "Климент Охридски" 26%
УНСС 12%
ВТУ "Св Св Кирил и Методий" 7%
Технически Университет София 7%
СА "Д. А. Ценов" Свищов 6,5%
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 3,5%
Други 38%

Статистика по пол:
Жени – 116
Мъже – 20
Back
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner