Информация за пресата

Тенденции на пазара на труда през 2007 година

вторник, 09 януари 2007
Три пъти се е увеличил броят на обявите за работа в ЕС през 2006 година

През 2007 година ще се задълбочи липсата на квалифицирани кадри на пазара на труда. Липсата ще е добре изразена при специалистите и с висше и с по-ниско образование. Основните причини за това са: растеж на икономиката и разширяване на вече работещите предприятия; нови чужди и български инвестиции; големи инфраструктурни проекти; миграция на специалисти към ЕС.

Най-характерно за пазара на труда през 2006 беше създаването на т.нар. “Пазар на кандидата”. Това е ситуацията, в която кандидатите избират фирмите и условията на наемане поради все по-задълбочената липса на квалифицирани кандидати. Този процес започна още през 2004 година в София, в края на 2005 се наблюдаваше и във Варна и региона, а през 2006 се задълбочи и обхвана Пловдив, Габрово, Стара Загора и т.н. “Пазарът на кандидата” ще е характерен и за 2007 година. Преки резултати са по-високи нива на стартово заплащане и увеличаване на заплатите и бонусните пакети във фирмите с цел задържане на персонала.
Увеличението на заплатите е забележимо и изпреварващо инфлацията (над 10% в повечето сфери на частния бизнес). Характерно за него е, че няма браншови или секторни зависимости, често не е обвързано с повишаване на производителността или печалбата на компаниите, а е с цел привличане и задържане на персонал.
Очаква се това увеличение на заплащането през 2007 да надмине 20%.

Друга характерна особеност на пазара е силното увеличаване на броя на новите чужди инвеститори, особено след обявяване на присъединяването на България към ЕС. Това, иначе положително явление, увеличава конкуренцията при привличането и наемането на кандидатите за работа.
Екипът на JobTiger, благодарение на уникалната си позиция на пазара на труда в България и изградените международни контакти и доверие, има поне две срещи седмично с такива инвеститори, планиращи навлизане в страната.

През 2007 стартират и няколко големи инфраструктурни проекта, за които ще има нужда от голямо количество специалисти, а това ще доведе до допълнително изостряне на липсата на кадри в съответните сектори.

Повишава се интересът към български специалисти от фирми, работещи в страни – членки на ЕС. През 2006 година ръстът на обявените позиции беше 3 пъти. След приемането на България и отпадането на формалните бариери за започване на работа, веднага беше регистриран ръст на обявите за свободни позиции в рамките на ЕС. Свободните места са най-често за страни от бившия източен блок – Чехия, Словакия, Полша, които сравнително скоро се сблъскаха със същия процес. Само за първата седмица на 2007 в JobTiger чрез международните ни партньори бяха публикувани над 45 обяви за различни позиции и с различна квалификация на служителите. Традиционно най-голямо количество обяви има за инженерни (особено ИТ) кадри и квалифицирани работници.
JobTiger е представител за България на двете най-големи в света мрежи от сайтове за търсене и предлагане на работа – Monster/Jobpilot и CVO Group.

Същевременно се очаква освобождаване на трудов ресурс от фалирали и затворени предприятия в резултат на конкуренцията от ЕС. Този процес ще започне най-вероятно в средата на годината.

Друга възможност за сравнително бързо запълване на свободните работни места е вносът на работна ръка, особено за туризма.

Дългосрочно за подобряване на пазара на труда ще помогне и по-близката работа на бизнеса с образованието и въвеждане на кариерното консултиране не само във висшите, но и в средните училища.
Този процес започна през 2005 година и в него значителна роля играят JobTiger и създадената специално за целта Фондация на бизнеса за образованието.

Положителен ефект на фирмено ниво е, че все повече компании и най-важно - все повече български фирми започват да обръщат внимание на създаването и развитието на отдел “Човешки ресурси” и на започване на реални действия с цел задържане, обучение и развитие на персонала.
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner