Информация за пресата

Тенденции на пазара на труда през 2008 година

вторник, 15 януари 2008
 
Пазарът през 2008 накратко:
  • задълбочаваща се липса на хора с всякаква квалификация (и без кавалификация) на пазара на труда;
  • миграция към и от Европа, основно на хора със специфични квалификации;
  • развитие на мерките на фирмите за привличане и задържане на персонала и преосмисляне на разпределението на работата и ресурсите в рамките на фирмата;
  • повишение на заплатите;
  • започване на промяна на нагласите на трудещите се и търсещите работа към изграждане на подходящата кариера и намиране на най-добрите условия за тях; продължаващи проблеми с мотивацията и познаването на пазара;
  • начало на внос на кадри от трети страни, но и нов шанс за хората в предпенсионна и пенсионна възраст;
  • продължаване на работата на бизнеса с образованието и развитие на кариерното консултиране, ориентиране и развитие като стратегия за дългосрочно решаване на проблемите с персонала.
2008 година отново ще бъде белязана от липсата на хора на пазара на труда или така наречения “Пазар на кандидата”. Тук трябва да се отделят два различни аспекта на проблема, които обикновено се смесват – липсата на хора въобще и проблема с квалификацията.
 
Основните причини за това, както и през изминалата година са: растеж на икономиката и разширяване на вече работещите предприятия; нови чужди и български инвестиции; големи инфраструктурни проекти; неефективно използване на персонала. Миграцията към страните от ЕС на специалисти с различна квалификация оказва и ще оказва все по - значим натиск върху пазара. Задържащ фактор за миграцията все още е слабото владеене на чужди езици.
 
От значение също така са липсата на задълбочена информация за пазара на труда, ниската мобилност в рамките на страната, липсата на мотивация, особено при младите хора, съчетано с демографския проблем. Това положение, макар и бавно променящо се към добро, ще характеризира и 2008 година.
 
С цел повишаването на прозрачността на пазара през 2007 г., JobTiger започна да публикува онлайн желаните и предлаганите възнаграждения по бизнес сектори и региони. Още в рамките на първите 6 месеца тази мярка показа смислеността си.
 
Провежда се и мащабно изследване на мотивацията на студентите (от Фондация на бизнеса за образованието, съвместно с Hewitt), резултатите от което ще бъдат представени през месец февруари.
 
Продължава борбата за привличане на ключови специалисти, като все по-често от водещите компании като алтернатива се разглежда привличането на млади хора и изграждане на кариера във фирмата.
 
Разработват се алтернативни методи за привличане на хора. Такива са програмата One Click Money и Мобилните консултанти на JobTiger.
 
Кариерно планиране също е решение, за което все повече компании се замислят.
 
Забелязва се значителен интерес към международния сертификат за кариерни консултанти GCDF и методиките, развивани от Фондация на бизнеса за образованието и JobTiger.
 
Горните мерки се ползват от по-малък брой компании, обикновено с развит отдел “Човешки ресурси”. При много от работодателите все още проблем е липсата на желание да се развиват и обучават служителите. Това води до загуба на персонал и трудности с набирането и мотивирането му.
 
Все по-често се говори за (но все още рядко се прави) преосмисляне на разпределението на работата във фирмата така, че специалистите да се ползват точно според квалификацията им. Аутсорсинга и временната заетост са две възможни, но все още сравнително нови решения. Наемането на хора в предпенсионна и пенсионна възраст също е възможно решение.
 
TigerOnSite е компанията от бизнес групата JobTiger, която предлага решения за временна заетост и към дейността й, още веднага след основаването й, има значителен интерес.
 
Едно от възможните решения на тези проблеми са мерките за задържане на персонала. Те се изразяват не само в увеличаване на заплащането. Все по-често се изразява тенденция в някой сектори с висок ръст на заплащането, водещ фактор за смяна на работата да бъдат нематериални стимули като фирмена среда, колеги, въможностите за обучение и професионално развитие. Социални придобивки като допълнително пенсионно и/или здравно осигуряване, както и други, нетрадиционни такива, се налагат все повече на пазара.
 
TigerClub е компанията от Бизнес групата JobTiger, която успешно предлага пакети допълнителни социални придобивки за своите клиенти. Част от тези пакети са уникални за страната.

Тенденцията на увеличение на заплащането все пак ще продължи и през 2008 година, макар и не със същите темпове. Много от фирмите изчерпаха потенциала си за такова увеличение, а някой се справиха единствено с методите на сивата икономика. Това от своя страна поражда неравенство и натиск на пазара. Именно това забави очакваните затваряния и фалити на фирми през 2007 година.
 
Очакваното увеличение на заплатите през 2008 е 15% (средно за всички сектори и региони).
 
Засега не е ясен комбинираният ефект от въвеждането на 10% плосък данък и увеличението на осигурителните прагове.
 
Ще се задълбочава работата на бизнеса с образованието, макар че в тази област има много какво да се желае от всички засегнати страни. Тук се очертават като основни проблемите с мотивацията, липсата на практически умения у младите хора и знания за планира на собствената им кариера.
 
KakviDaStanem.bg е сайт, който подпомага младите хора в планирането на кариерата им.
 
През 2007 много се говори за внос на работна ръка от трети страни. Според JobTiger временен внос ще се наложи, особено за инфраструктурните проекти, но дългосрочен внос без ясна концепция за развитието на страната през следващите десетилетия би бил прибързан и даже вреден.
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner