Pressreleases

Университетски кариерни центрове ще свързват бизнеса и висшите училища

Wednesday, 21 September 2005
11 кариерни центъра отварят врати с началото на новата учебна година по Националната програма за студентски стажове, предстои включването на 7 нови, подготовката, на които ще стартира през октомври.

# # #

Представители на водещи компании в страната, на български университети и медии са сред участниците в работна среща на тема „Развитие на публично-частните партньорства. Университетските кариерни центрове и бизнеса”, организирана от Проект Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и ДжобТайгър. Основната цел на срещата е да подпомогне диалога между бизнеса и университетите, както и перспективите, и начините за сътрудничество между тях.
Обявяването старта на кариерните центрове е част от програмата на работната среща. Университетските кариерни центрове, като основен канал за професионална ориентация на студентите, са изградени в отговор на осъзнатата необходимост от ефективна връзка, от партньорство между бизнеса и образованието.
„От изключителна важност за нас е не само налагането на кариерните центрове като основен посредник в диалога между бизнеса и образованието, но и ефективната им работа в бъдеще”, сподели Гергана Раковска, Зам. директор Проект Пазар на труда и ръководител на Национална програма за студентски стажове.
Израз на ангажираността за бъдещото развитие на кариерните центрове е както интензивното и задълбочено обучение на бъдещите кариерни специалисти, така и осигуряването на приемственост и устойчиво развитие на кариерните центрове, след оттеглянето на Проекта.
Основна роля в осигуряването на приемствеността ще има новосъздадената Фондация на бизнеса за образованието /ФБО/. Фондацията ще осигурява техническа и експертна подкрепа на кариерните центрове, като целта и е в бъдеще да разшири обхвата на партньорството, чрез създаване на по-тесни връзки между бизнеса и средните училища. Според Светлозар Петров, Управител на ДжобТайгър и Председател на ФБО, фондацията ще реши и проблема, свързан с осигуряването на данъчни облекчения за фирмите, подпомагащи развитието на образователната система и работата на кариерните центрове.
Back
Zaplatomer