Информация за пресата

www.kakvidastanem.bg
пътеводител на кандидат-студентите в предстоящата кампания

сряда, 23 май 2007
Сайтът www.KakviDaStanem.bg е готов да подпомогне информирания избор на младите по време на предстоящата кандидат - студентска кампания. Той вече съдържа информация за близо 100 от най-актуалните възможности за реализация на младите хора, 60 учебни заведения и предлаганите от тях специалности, а така също множество материали за кариерно ориентиране и създаване на умения за заетост (търсене на работа/ стаж, подготовка за кандидатстване и наемане). Информацията в него продължава да се допълва с нови възможности за професионална реализация на завършващите висше образование.

С актуалната си информация за различни професии, специалности и пазара на труда у нас сайтът www.KakviDaStanem.bg помага на младите хора да се реализират успешно. Това е поредната инициатива на Фондация на бизнеса за образованието и JobTiger, насочена към създаване на реална връзка между пазара на труда и образованието в България. Сайтът стартира през месец февруари 2007 и беше една от финалните дейности на проект Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие.

„Все още много млади хора у нас разчитат за избора на кариера предимно на съвети от близки и роднини и влияейки се от „модерни” или престижни специалности, без да знаят какво и къде ще работят след като завършат” - посочи Гергана Раковска, изпълнителен директор на Фондация на бизнеса за образованието.

„Нашата цел със сайта www.KakviDaStanem.bg е да им помогнем да направят информиран успешен избор, като им предоставим на достъпен език информация за тенденциите на пазара на труда и новите професионални възможности. Те ще могат да си създадат по-реална представа за различните професии и специалности, да се научат как да взимат решения и да планират кариерата си - все неща, които ние се опитваме да им предоставим с всички наши инициативи, насочени към развитие на системата за кариерно консултиране в образованието.” – допълни г-жа Раковска.

Възможностите за реализация на младите хора в България стават все по-атрактивни, но от тях се очаква да бъдат по-добре подготвени и мотивирани да се реализират – смята Светлозар Петров, изпълнителен директор на JobTiger. Ние винаги сме се старали да подпомагаме младите хора в страната за реализацията им на пазара на труда. Вярвам, че по този начин помагаме и на реформите в системата на образованието и на университетите – по-успешно да реализират младите хора.

Фондация на бизнеса за образованието е създадена от JobTiger през 2005 година и подпомага дейността на 34 университетски кариерни центрове, както и работи за създаването на капацитет за кариерно консултиране в системата за средно образование. Тя представлява в България National Board of Certified Counselors – една от най-големите сертифициращи организации в областта на кариерното консултиране в света.
Назад
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner