Информация за пресата

Започни кариерата си с JobTiger и М-Тел - второ отворено обучение

сряда, 12 януари 2005
На 14 януари 2005 година от 9 часа в Аулата на Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, бул. Драган Цанков 8, София, JobTiger и М-Тел ще организират поредния отворен семинар "Започни кариерата си ...". На него младите хора ще получат практически умения, които да им помогнат при кандидатстване и постъпване на работа. Водещи лектори ще са специалисти с богат опит в тази област.
Обучението е безплатно за участниците.

На предишното обучение, което се проведе в началото на декември, присъстваха над 200 студенти от 33 университета в страната. "Започни кариерата си с JobTiger и М-Тел" е първото отворено обучение от подобен тип у нас. Семинарите се провеждат веднъж месечно с участието и подкрепата на големи български фирми. На тях младите хора получават практическа информация къде да търсят работа, как да се ориентират и четат обявите, как да подготвят най-добре документите си за кандидтастване, за подходящото поведение по време на самото интервю и други теми, свързани с кандидатстването.

Нуждата от организирането на тези семинари, както и форматът и съдържанието им, са пряко следствие от опита на JobTiger в провеждането на ежегодните форуми "Кариери", както и на опита на партньори на компанията при наемането на млади хора. Големият интерес, който предизвикаха досегашните издания на отворения семинар, потвърди убеждението на двете компании за необходимостта от такава инициатива.

"Мобилтел" АД е компания, която залага на най-добрите практики в областта на човешките ресурси. Водещ принцип по отношение на младите хора в България е предоставянето на адекватни възможности за реализация дори на тези от тях, които нямат никакъв професионален опит, но имат желанието и амбицията да работят в компанията - лидер на телекомуникационния пазар. М-Тел участва активно в редица младежки форуми, организирани с цел подкрепа и професионална ориентация на студенти, които са старта на своята кариера.

JobTiger.bg e първият професионален български уеб сайт за набиране на персонал и освен организатор на ежегодния форум "Кариери" подпомагащ професионалната реализация на студенти и дипломирали се млади хора, подкрепя множество други инициативи, свързани с младите хора и развитието на пазара на труда.
Назад
ITCD