590 jobs
show

Стажант Фасилити мениджмънт

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021

Стажант Център по безопасност

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021

Стажант Деловодство

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021

Стажант Диспечерски център

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021

Стажант Управление на измервателни данни

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021

Стажанти Връзка с клиенти

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021

Стажант Дистанционно отчитане

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021

Стажанти Билинг

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021

Стажант Кабелна техника и мобилни лаборатории

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021

Стажант Данъци

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021

Стажант Ресурсно осигуряване

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021

Стажант Мрежов инженеринг

EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Plovdiv
01.03.2021
ITCD