ЕВН България ЕАД
над 300 служителя Кандидатстване
Стажант „Доставка на материали и услуги“
Пловдив
стаж на пълно работно време

Стажант „Доставка на материали и услуги“

Пловдив стаж на пълно работно време

За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Ref.No. CE/Int1/2018

Отговорности

• Запознаване и прилагане на Закона за обществените поръчки
• Участие в административното обслужване на вътрешни клиенти и провеждане на търговски преговори
• Извършване на пазарни проучвания за групи материали и услуги
• Работи със специализиран софтуер

Изисквания и необходими умения

• III или по-горен курс на обучение в икономическа, административна или търговска специалност
• MS Office - Word, Excel, PowerPoint
• Английски език на добро ниво
• Умения за комуникация и нагласа за работа в екип


Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на български и/или на английски език, в което описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие.

Ние Ви предлагаме

Лятната стажантска програма на EVN България е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.

Моля, посочете референтния номер (Ref.No.) на позицията, по която кандидатствате.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
*
*}