Администратор база данни
София
длъжност на пълно работно време

Администратор база данни

София длъжност на пълно работно време

За нас

„Райкомерс Конструкшън” ЕАД е водеща компания в областта на инфраструктурното строителство на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения. Във фирмата е въведена и функционира ERP система, като активно се използват и други софтуерни решения, разработени според потребителските нужди въз основа на стандартни Microsoft приложения. В тази връзка компанията търси да назначи:
Администратор база данни

Отговорности

• Администрира Microsoft SQL Server 2008 или по-нова версия
• Администрира Microsoft Windows Server 2008 или по-нова версия
• Администрира ERP системата на фирмата
• Изготвя различни справки и отчети, включително и чрез SQL заявки
• Участва при оптимизиране на различни бизнес процеси
• Активно участва при внедряване на нови системи за управление на бизнеса
• Проектира, разработва и администрира бази данни, създадени по вътрешно задание на фирмата
• Обучава персонала за работа с различни модули на ERP системата на фирмата
• Решава различни проблеми възникнали при работата с Microsoft Outlook, Excel, Word, Access , PowerPoint, Visio

Изисквания и необходими умения

• 3+ години работа с релационни бази данни
• Отлично ниво на работа с Microsoft SQL Server 2008 или по-нова версия
• Отлично ниво на работа с Microsoft Access 2010 или по-нова версия
• Отлично ниво на работа с Microsoft Excel 2010 или по-нова версия
• Отлично ниво на работа с Microsoft Outlook 2010 или по-нова версия
• Много добри умения за проектиране и разработване на релационни бази данни
• Умения да оптимизира процеси и да изготвя съответните технически задания
• Добро ниво на работа с Microsoft Windows Server 2008 или по-нова версия
• Добро ниво на работа с Microsoft Exchange Server 2008 или по-нова версия
• Добро ниво на работа с Microsoft Word 2010 или по-нова версия
• Добро ниво на работа с Microsoft PowerPoint 2010 или по-нова версия
• Добро ниво на работа с Microsoft Office Visio 2007 или по-нова версия

Ние Ви предлагаме

• Позитивна работна среда.
• Много добро възнаграждение.
• Много добри условия на работа.
Място на работа:
Гр.София.

Можете да кандидатствате за позицията като изпратите автобиография.
Само предварително одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.