Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура"
more than 300 служителя Apply
Работник, поддържане на железен път и съоръжения
Kardzhali, Plovdiv, Stara Zagora
full-time

Работник, поддържане на железен път и съоръжения

Kardzhali, Plovdiv, Stara Zagora full-time

About us

Поделение Железопътна секция Пловдив изпълнява функции по осигуряване заложените в графика за движението на влаковете скоростни условия, пропускателна способност (трафичен капацитет) и ниво на безопасност като планират, организират и контролират дейностите на поддържането на железния път и съоръженията. Търси да назначи "Работник, поддържане на железен път и съоръжения".

Responsibilities

• Извършва основни дейности, свързани с поддържането и ремонта на железния път, стрелки и водоотводни съоръжения;
• Подравнява, профилира, оформя и укрепва банкети, работни пътеки и откоси;
• Пресява, подбива и профилира баластовата призма;
• Поддържа, ремонтира и подменя отделни елементи от горното строене на железния път: релса, отделен траверс, части от жп скрепление;
• Извършва дейности, свързани с поддържане на крайпътно озеленяване, окосява едри треви по железния път, банкети, канавки;
• Работи по почистване на пътя и канавките от паднали камъни, земна маса и дървета.

Requirements and necessary skills

• Способност за самостоятелна и отговорна работа;
• Отговорност към възложените задачи;
• Умения за работа в екип;
• Зачитане на личното достойнство и правата на всеки служител в предприятието.

We offer

1. Подходящо въвеждащо обучение;
4. Коректни трудови взаимоотношения;
5. Възможности за обучение;
6. Сигурност и перспектива за успешна професионална реализация в стабилна компания.

Всеки наш служител получава социален пакет:
1. Неограничен брой безплатни пътувания за цялата железопътна мрежа;
2. Социална сума срещу ползване на отпуск;
3. Ваучери за храна;
4. Достъп до бази за спорт, отдих и туризъм на преференциални цени;
5. Медицинско обслужване и профилактика;
6. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.