Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД
more than 300 служителя Apply
Стажант Техническо Планиране към отдел Монтаж
Стряма, индустриалназона Раковски
full-time internship position

Стажант Техническо Планиране към отдел Монтаж

Стряма, индустриалназона Раковски full-time internship position

About us

Magna e един от най-големите световни доставчици в автомобилната индустрия. Към момента Magna разполага с 327 завода, разположени в 29 страни на 4 континента. Екипът на фирмата наброява над 161 000 човека. Основната част от дейността на Magna в завод Пловдив е производството на хидравлични и вакуумни помпи и на компоненти за автомобилни трансмисии.

Responsibilities

Подпомага дейността на отдел Техническо планиране към отдел Монтаж

Requirements and necessary skills

- Техническо образование – минимум завършен 3-ти курс техническа специалност – Машиностроене, Автоматизация, Информационна и управляваща техника, Мехатроника, Индустриално инженерство

- Добра теоретична подготовка и силно желание за запознаване с производствените методи и концепции

- Много добра компютърна грамотност MS Office

- Отговорност, организираност

- Желание за работа в динамична производствена среда

- Владеенето на немски и/или английски език се счита за предимство.

We offer

- Тип на договора: срочен, за 1 година

- Обучение

- Осигурен транспорт

- Стажът е платен, на трудов договор, пълен работен ден