Транспрес ООД
50 - 300 служителя Кандидатстване
Оперативен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Оперативен счетоводител

София длъжност на пълно работно време

За нас

Транспрес ООД е водеща логистична компания в България, създадена преди повече от 20 години с фокус върху транспортните услуги. Това е иновативна компания, която е с висок приоритет, тя следва принципите за активно и интелигентно опазване на околната среда. Транспрес обединява хора, технологии и транспортна мрежа по начин, който постоянно разкрива нови възможности за развитие. Транспрес ООД разчита на екип от професионалисти и партньори, които са движещата сила на компанията. Фирмата изпълнява услуги в сферите на дейност: транспорт на комплектни и частични товари; транспорт на групажни пратки; куриерски услуги и логистични услуги. Глобализирането в световен мащаб изисква специализирани решения, които контролират стоковите потоци в международните транспортни услуги правилно, точно и с планирани разходи. Желанието на Транспрес ООД да обхване тези процеси в глобален план и да покрие възможно най-широк спектър от транспортни услуги в международен план доведе до естественото партньорство с DACHSER през 2008 година, един от водещите доставчици на логистични услуги в Европа. Партньорството между ТРАНСПРЕС и DACHSER е изключителна възможност за използване на единна европейска мрежа за транспортни услуги, с еднакви правила за всички участници в нея.

Отговорности

Транспрес ООД търси да назначи служител на длъжността Оперативен счетоводител в офиса ни в гр. София.

Основни функции:
- Обработка на първични и вторични счетоводни документи (включва контиране в софтуера, класифициране и архивиране);
- Обработка на ТРЗ документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
- Администриране и поддържане на трудовите досиета на служителите;
- Изготвяне на справки за мениджмънта.

Изисквания и необходими умения


Изисквания:

- Завършено средно специално образование в областта на счетоводството и финансите ИЛИ завършено висше образование счетоводството и финансите;
- Минимум три години опит в областта на счетоводството;
- Познаване на нормативните актове в областта на счетоводното, данъчното, осигурителното и трудово законодателство;
- Предишен опит в транспортния бранш;
- Работа с подотчетни лица;
- Работа със счетоводен софтуер, MS Word, Excel;
- Предимство е владеенето на чужд език и опит при работа със счетоводен софтуер Бизнес Навигатор.

Ние Ви предлагаме

Компанията предлага:

- Трудов договор;
- Добро възнаграждение;
- Корпоративно обучение;
- Приятна и открита работна среда;
- Възможност за развитие във фирмата.
*
*}