АРНИ ТРАНС ЕООД
Куриер към логистична мрежа Еконт
Пазарджик
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Куриер към логистична мрежа Еконт

Пазарджик длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

Описание на позицията

Mобилен Франчайз на ЕКОНТ за гр. Пазарджик, управляван по договор за търговско представителство oт фирма АРНИ ТРАНС ЕООД, търси да назначи Куриер.

Идеалният кандидат притежава:

- компютърна грамотност
- добри умения за работа с хора и обслужване на клиенти ( желание да ги развива )
- чувство за отговорност и дисциплинираност при поети ангажименти
- ниво на интелигентност над средното
- средно образование ( висше е предимство )
- шофьорска книжка , кат "В"
Идеалният кандидат умее да организира времето си и има добра ориентация в градска и извънградска среда.

Описание на длъжността:

- приема, опакова и доставя куриерски пратки от и до адреси на клиенти съгласно обявените тарифи и Общите условия на Еконт
- управлява служебен автомобил, спазвайки правилата за движение и фирмена култура.
- носи пълна материална отговорност за поверените му пратки, парични средства, техника и автомобил.
- включва кратка товаро-разтоварна дейност, за която са подсигурени помощни колички и колани.


Ние предлагаме:

- Работа в мрежата на най- голямата и бързо развиваща се българска, куриерска фирма - ЕКОНТ.
- Динамична среда с възможности за развитие и самоусъвършенстване.
- Млад екип с професионално мислене, ориентиран към постигане на дългосрочни цели.
- Ясни задължения и отговорности, описани във вътрешнофирмени работни инструкции.
- Провеждане на задължителното обучение,без което кандидатът не би могъл да изпълнява служебните си задължения. След успешно издържан изпит обучаваният получава удостоверение за придобита част от професия "куриер".
*Таксата за обучението е за сметка на работодателя.
*Обучението е с продължителност 2 седмици, за периода на което, кандидатът може да бъде назначен като стажант, или да се договори друго, индивидуално решение, според неговите нужди.

- 20 дни платен годишен отпуск
- Редовно, коректно заплащане, пълни осигуровки и данъци.
1. Основна Заплата : 510лв (Бруто)
2. Премия в зависимост от индивидуалното изпълнение на задълженията и качество, при предварително договорени условия: до 800лв (Бруто)


Необходими документи:
- автобиография;
- копие от документите за завършено образование;
- валидна шофьорска книжка кат. "В".

Документите се подават лично на адрес:
гр. Пазарджик
ул. Цар Симеон 1, в офис на ЕКОНТ
Понеделник - Петък, между 10:30 - 17:00 часа
Лице за контакт: Веселин Угринов

При подаване на документи кандидатът решава тест за първоначален подбор.