Стефан Добрев- архитектура и дизайн ЕООД
Архитект
Sofia
full-time

Архитект

Sofia full-time

About us

Стефан Добрев – Архитектура и Дизайн е една от водещите архитектурни и градоустройствени фирми в България с проекти и реализации в цял свят. Повече информация за нас и нашата работа можете да намерите на следния сайт: http://www.stefandobrev.com/

Responsibilities

- Изработване на идейни, технически и работни проекти на сгради в областта на архитектурата и градоустройството;
- 3D моделиране и визуализиране на проекти;
- Подготовка на презентационни материали;

Requirements and necessary skills

- Завършено висше образование;
- Минимум 3 години професионален опит като проектант в областта на архитектурата;
- Отличното владеене на ArchiCAD е задължително;
- Препоръчителни са добрите умения в боравенето с програмите Lumion, AutoCad, Photoshop
- Креативност, отговорност и организираност;
- Добро ниво на владеене на английски или френски език (както и други езици);
- Умение за работа в екип;
- Архитектурен талант, умение да развива творчески проекта във всичките му фази;
- Амбиция и желание за професионално развитие и еволюция;

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете CV и линк с Портфолио с проекти, като опишете каква е била вашата роля в процеса.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на необходимата конфиденциалност.

We offer

- Работа във фирма с международен авторитет и много добър колектив;
- Интересна и предизвикателна работа в динамична среда;
- Добри условия на труд;
- Стимулиращо възнаграждение;
Virtual Career Days