Силвър Стар Ритейл ЕАД
Ръководител автосервиз Мерцедес-Бенц
София
длъжност на пълно работно време

Ръководител автосервиз Мерцедес-Бенц

София длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Ритейл ЕАД е оторизиран дилър и сервиз на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо, с локации в София, Пловдив и Варна. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако комуникацията и разрешаването на проблеми Ви се отдава с лекота,

aко умеете да управлявате екипи, посредством най-съвременни мениджърски практики,

aко сте изключително добре технически подготвен в областта на автомобилите,

ние Ви очакваме в екипa на Силвър Стар Ритейл ЕАД, локация София като:
РЪКОВОДИТЕЛ АВТОСЕРВИЗ МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ

Отговорности

- Организиране и оптимизиране на сервизната дейност за леки автомобили Мерцедес-Бенц, вкл. бояджийно-тенекеджийно отделение
- Ръководене и подпомагане на оперативно ниво на екипите, посредством преките им ръководители
- Анализиране и подобряване на съществуващите процеси и системи, както въвеждане на нови такива (при решения от страна на ръководството)
- Участие при планиране (краткосрочно и дългосрочно) и следене на натовареност/ефективност на отделите, в това число на KPIs
- Прилагане и спазване на стандартите на компанията и Даймлер АД (производител на автомобили с марка Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо)
- Проследяване на клиентската удовлетвореност и разрешаване на казуси от различно естество

Изисквания и необходими умения

- Предишен опит в сходни дейности и при управлението на персонал (минимум 3 години)
- Завършено висше техническо образование с икономическа култура и финансова дисциплина
- Задълбочени технически познания за автомобилите
- Ориентиран към постигане на резултати, лоялен и организиран
- Много добро ниво на владеене на английски и/или немски език (писмено и говоримо, вкл. технически)
- Работа с MS Office, вкл. Excel и Outlook
- Активен шофьор – с категория B

Като предимство при подбора по документи ще се счита предишен опит на релевантна позиция.

Ние Ви предлагаме

- Ще имате възможност да увеличавате размера на възнаграждението си, в зависимост от постигнатите екипни резултати
- Ще имате ежедневен досег с едни от най-популярните и желани марки автомобили в света
- Ще работите в разнообразна и динамична атмосфера, с екип от професионалисти в своята област
- Ще получите шанса да работите за генералния дистрибутор на Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо за България
- Ще бъдете обучен за работа със специализирани софтуерни продукти като SAP, Xentry и др.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstar.bg, като посочите референтния номер на позицията (WM_Sf_0818), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Освен в случай на изрично писмено възражение от Ваша страна, по реда, посочен в Политика за защита на лични данни, подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от две години от подаването на кандидатурата.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на дружеството или на: Политика за защита на лични данни.
See in Zaplatomer.bg