За Нашите Деца
50 - 300 служителя Apply
Стажант „Човешки ресурси“
Sofia
part-time internship

Стажант „Човешки ресурси“

Sofia part-time internship

About us

Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашата Детска къща осигуряваме временна грижа за деца без родители.

Проявявате интерес към това как функционират процесите в човешки ресурси на практика?

Търсите възможност да общувате с много нови колеги и кандидати за работа?

Ако отговорът на тези въпроси е „Да“, тогава вие сте човека, когото търсим!

Търсим мотивирани студенти, които имат желание да научат нещо ново от нас, да приложат знанията си на практика, да станат част от експертен екип.

Responsibilities

Ще участвате в:
- всички етапи от подбора на служители
- работата със специализиран софтуер - CRM система
- процеса на атестация на служителите
- процеса на организиране и провеждане на обучения

Ще имате възможност да:
- натрупате практически опит в процесите по подбор, обучение и атестиране на служители
- придобиете умения за работа в екип и като част от организационна структура

Requirements and necessary skills

Изисквания към кандидата:
- Студент /Бакалавър, Магистър/ в специалности: "Управление на човешките ресурси", "Психология", „Администрация и управление” или сходни направления
- Комуникационни и организационни умения
- Добри умения за работа с офис пакет (Microsoft Excel, Microsoft Word)

We offer

Във фондация „За Нашите Деца“ Вие:
- ще придобиете практически знания и ще обогатите опита си
- ще развиете професионалните си и личностни качества
- ще работите в екип от специалисти с дългогодишен професионален опит

Стажът е неплатен, с продължителност 3 месеца и дейностите се извършват в централния офис на фондацията, който се намира в град София, на адрес Гюешево 21. Работното време е между 9 и 17:30, като има опция за съчетаване на графика със заетостта в университета на студента.

Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с фондация "За Нашите деца". След завършване на стажа ще получат сертификат.

За повече информация, можете да се свържете с Мирослав Иванов, стажант "Човешки ресурси" на имейл stajant.hr@detebg.org или тел. 0883 308 237.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
See in Zaplatomer.bg