Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Експерт „Интеграция и рехабилитация на работещи лица с увреждания“
гр. Банкя
full-time
Teleperformance Greece