АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018 ЕООД
Специалист планово-технически отдел
София
длъжност на пълно работно време

Специалист планово-технически отдел

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Клиент ни е утвърдена фирма в строителния бранш.

Отговорности и задължения:

• Съдейства за организацията по осигуряване на обектите с работни проекти, РПОИС, ПСД и други;
• Организира работата за оценка на техническите проекти на обектите;
• Организира работата в техническо и технологично отношение, ценообразуване и оферирането;
• Съпоставя актовете и нарядите за видове и количества работи;
• Регистрира постъпилите ПСД и връща нередовните;
• Поддържа екзекутивната документация заедно с РПОИС и ПСД на завършените обекти;
• Изготвя доклади, справки и други документи;
• Съдейства за внедряването на съвременни технологични решения и продукти за подобряване показателите на качеството;
• Отговаря за изготвянето на справки за отчитане и приемане на работите на възложителите;
• Подготвя проектодоговори и оферти, отчита и анализира производството;
• Подготвя необходимата документация за завършване и предаване на обекти в експлоатация;

Изисквания и необходими умения

• Техническо образование;
• Професионален опит – мин. 3 години /тех.ръководител, ПТО, инвеститор, р-л проекти/;
• Умения за работа с " Билдинг Мениджър";
• Умения за създаване на графици за изпълнение на обектите;
• Отговорност и способност за работа в екип;

Ние Ви предлагаме

• Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
• Работно време – 8 часов работен ден;
• Местонахождение на работното място: София.


Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
„Агенция за подбор на кадри Хермес 2018“ притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.
Zaplatomer.bg