Заедно в час
Учител/Участник в програмата на "Заедно в час"
Различни населени места в 11 области.
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Учител/Участник в програмата на "Заедно в час"

Различни населени места в 11 области. длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Мисията на "Заедно в час" е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от неговия произход и социално-икономическия статус на семейството му. За да успеем да я постигнем, търсим най-мотивираните, способни и социално ангажирани хора, които да обучим и подкрепим да бъдат учители за две години, за да развият лидерските си умения и да променят живота на децата, с които работят.

Отговорности

"Заедно в час" ви предоставя възможност да преподавате за период от две години в български училища, в които голяма част от децата произлизат от среда с нисък социално-икономически статус и имат нужда от допълнителна мотивация, за да повярват в себе си и да реализират мечтите си. За да кандидатствате за участие в програмата не е необходимо да имате учителска правоспособност.

Едновременно с преподаването участниците в програмата ни развиват своите професионални и личностни качества, като по този начин се подготвят да бъдат успешни лидери в нашата образователна система и общество.

Програмата на "Заедно в час" е отличена като "Най-добра програма за кариерно развитие" и "Най-добра обучителна програма" в конкурса "Работодател на годината 2018".

Изисквания и необходими умения

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

• да сте завършили или да Ви предстои да завършите висшето си образование (минимум степен бакалавър) до 15 септември 2019 г.
• да сте готови да работите на пълен работен ден през двете години на програмата;
• да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравният достъп до качествено образование;
• да владеете български език;

"Заедно в час" е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Предстоящ краен срок за приемане на кандидатури - 20.11.2018г.

Кандидатурите се разглеждат по реда на подаването им, така че по-ранното кандидатстване е силно препоръчително.

Ние Ви предлагаме

Като участник в програмата на "Заедно в час" вие получавате:

• обучение по международния модел „Преподавай като лидер” (Teaching as leadership) и преминаване през цялостна програма за развитие на вашите личностни и професионални качества;
• сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет-партньор на организацията (ако вече не притежавате такъв);
• двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;
• ежемесечен допълнителен финансов стимул от "Заедно в час" за работата към програмата;
• постоянна подкрепа и продължаващо обучение от екипа и партньорите на "Заедно в час";
• контакти с международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
• директна подкрепа за успешна реализация след двете години в едно от четирите приоритетни направления: училищно лидерство и ефективно преподаване; социално предприемачество; общностно въздействие или образовантелни политики;
• осъществяване на летен проект между двете години;
• възможности за дългосрочна професионална ангажираност, както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в административния екип на организацията, международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите партньори на нашата програма.
Zaplatomer.bg