Обслужващ Бензиностанция / Метанстанция
гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" № 170
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Обслужващ Бензиностанция / Метанстанция

гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" № 170 длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Отговорности

1. Поддържа търговския вид на работното си място.
2. Посреща и обслужва клиенти, като ги консултира за качеството на стоките.
3. Обслужва с техническите средства за зареждане с гориво.
4. Отговаря за опазване на поверените стоки и продукти от повреди.
5. Носи отговорност за констатирани липси на стоки и продукти.
6. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от Кооперацията, с други дружества и организации по линия на доставката на продукти.
7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания и необходими умения

1. Да се познават нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с правилата на търговско обслужване.
2. Познания по нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност.
3. Познаване на системи за извършване на продажби на наличните продукти.
Zaplatomer.bg