Holiday Inn Sofia
Служители в отдел Хотелско домакинство - без опит
София
full-time
Between 500 and 1000 bgn
Zaplatomer.bg