ТЕАТЪР СОФИЯ
Шофьор - Снабдител, куриер
Sofia
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Шофьор - Снабдител, куриер

Sofia full-time Between 500 and 1000 bgn

Job Description

1. Управлява служебен автомобил.
2. Да закупува и доставя материали, техника и съоръжения
свързани с дейността на театъра.
3. Да получава и изпраща, да доставя пратки и документи
свързани с дейността на театъра.
4. Да е инициативен и гъвкав при вземане на решения
и изпълнение на задачите.

Zaplatomer.bg