Вход Мениджър ООД
Асистент финансов отдел
Sofia
full-time

Асистент финансов отдел

Sofia full-time

About us

Фирма "Вход Мениджър" ЕООД, занимаваща се с професионална поддръжка и управление на етажна собственост, търси да назначи мотивирана и комуникативна личност на позицията Асистент финансов отдел.

Responsibilities

- Вътрешнофирмена касова отчетност. Дневно засичане на приходи,разходи и направени транзакции;
- Опис на фактури и разпределянето им по обекти;
- Осъществяване на ежедневна връзка с вътрешнофирменото счетоводство на фирмата;
- Осъществяване на връзка с доставчици и клиенти на фирмата;
- Изготвя периодични и годишни отчети и справки;
- Други оперативни дейности;

Requirements and necessary skills

- Образование –завършено средно/ висше (в сферата на счетоводството и финансите);
- Отлично владеене на книжовен български език;
- Компютърна грамотност – работа с операционна състема Windows и свързаните с нея програмни продукти,отлични умения за работа с Excel;
- Лични качества - отговорност, комуникативност, умение и готовност за работа в динамична среда;

We offer

- Трудов договор, 8-часов работен ден
- Нетно възнаграждение - 800 лв./месечно
- Модерна среда за работа
- Перспектива за развитие
- Колектив от млади и интелигентни хора
- Отлично отношение
Zaplatomer.bg