Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Стажант Мобилна комутационна мрежа – гр. София
Sofia
full-time internship position

Стажант Мобилна комутационна мрежа – гр. София

Sofia full-time internship position

About us

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

За дирекция Архитектура, планиране и изграждане на мрежата ние търсим мотивиран и готов да учи нови неща кандидат, който да заеме позиция Стажант Мобилна комутационна мрежа. Начало на стажа юни 2019 г., с продължителност 3 месеца.

Responsibilities

• Помага на екипа за нормалното функциониране и работа на елементите на основната GSM комутационна мрежа
• Осъществява контакт и изпълнява дейности по осъществяване на взаимно свързване с други фиксирани и мобилни оператор и за отстраняване на възникнали проблеми с тях
• Участва в тестването на нови комутационни елементи при пускането им
• Участва в подготовката и управлението на масиви данни за централите
• Помага на екипа при работа по проблеми и аварии в мрежата до пълното им отстраняване

Requirements and necessary skills

• Завършен 2-ри курс, специалност Телекомуникации, Компютърни системи и технологии, Информационни технологии
• Базови познания в архитектурата на мобилната клетъчна мрежа
• Базови познания в телеком протоколите SIGTRAN, SIP и MEGACO
• Отлични компютърни умения - MS Office и LINUX
• Много добро владеене на английски език
• Комуникативност, организираност и отговорност

We offer

• Възможност за професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Стаж на трудов договор и конкурентно възнаграждение
• Разнообразни допълнителни придобивки
Zaplatomer.bg