Джи Пи Груп АД
над 300 служителя Кандидатстване
Технически ръководител, пътно строителство
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Технически ръководител, пътно строителство

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Строителна компания Джи Пи Груп АД търси да назначи на работа технически ръководител - пътно строителство и пътни съоръжения.

Моля, да кандидатстват само сериозни кандидати, които отговарят на описаните по- горе изисквания и имат желание за дългосрочен ангажимент към фирмата.

При проявен интерес, моля, изпратете подробна трудова автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Отговорности

Отговорности и задължения:
-организиране, ръководене и контрол на работата на поверения обект
-контролиране качеството на изпълняваните СМР, както и изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа документация
-приемане на извършени СМР от подизпълнители
-носене на отговорност за спазването на поставените в графика срокове
-съставяне на количествени сметки и ежеседмични отчети и доклади
-следене за разход на материали съгласно бюджета
-изготвяне и подаване на своевременни заявки за доставка на необходими материали
-провеждане на инструктажи по ТБТ
-спазване на процедурите съгласно интегрираната система за управление внедрена в компанията

Изисквания и необходими умения

Основни изисквания:
-опит като технически ръководител при ръководене на строителни обекти -минимум 2 години
-висше или средно техническо образование, специалност пътно строителство или Строителство на сгради и съоръжения
-добри компютърни умения - работа с MS Office, AutoCad, MS Project, Internet
-шофьорска книжка кат. Б, активен шофьор
-възможност за командировки и чести посещения на обекти в страната
-добри организационни и ръководни умения;
-умения за работа в екип и в динамична среда;

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:
- Трудов договор;
- Коректност при заплащането;
- Отлични условия на работа в реномирана компания;
- обучения;
- Допълнителни социални придобивки
HRW 2019